Τίτλος Έργου: Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων
Προϋπολογισμός: 6.950.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Ύδρευση
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

1. Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 9,2 χλμ PE με διαμέτρους Φ250, ΕΧ Φ200, ΕΧ Φ150, ΡΕ Φ110, ΕΧ Φ100, ΡΕ Φ90.
2. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης μήκους 10 χλμ με ΕΧ Φ600, ΡΕ Φ200, ΡΕ Φ160.
3. Κατασκευή 5 νέων γεωτρήσεων (συνολικής παροχής 600.000 m³ και 3 νέων δεξαμενών 150 m³).