Τίτλος Έργου: Βελτίωση – συντήρηση υποδομών Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Συντήρηση – βελτίωση οδών (οδοστρωσία, κράσπεδα, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά) και αναβάθμιση – αναπλάσεις.