Τίτλος Έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές, Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών (αποκατάσταση πεζοδρομίων, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, ασφαλτοστρώσεις οδών)