Τίτλος Έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Αναπλάσεις, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Το έργο αφορά παρεμβάσεις στις οδούς περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας και τα μέτρα αποσκοπούν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος βελτιώνοντας το γενικό σχεδιασμό των οδών :

  • με παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια (ράμπες ΑμεΑ, υλικά επίστρωσης, διαπλατύνσεις)
  • με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα για τη διαμπερή κίνηση των μαθητών και πεζών (διαβάσεις, κατακόρυφη σήμανση με περιορισμό του ορίου ταχύτητας)
  • με περισσότερο πράσινο και αισθητικά αναβαθμισμένο αστικό εξοπλισμό (δημιουργία parklet).