Τίτλος Έργου: Βελτίωση πάρκων και πλατειών
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες βελτίωσης των ακόλουθων πλατειών – πάρκων :

  1. Πλατεία Πάργης : Ανακατασκευή πλατείας, διαπλάτυνση πεζόδρομου καταστημάτων, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
  2. Πλατεία Αίγλης (πάρκο) : Επισκευή και διαπλάτυνση πεζοδρομίων, μετατόπιση περιπτέρων, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
  3. Πλατεία Γηροκομείου : Επισκευή πλατείας, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
  4. Πλατεία Βρυσούλας : Επισκευή πλατείας, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου.