Τίτλος Έργου: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής – Κατσικάς
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Εργασίες διαμόρφωσης και ανακατασκευής της οδού Παπαναστασίου από το ύψος της οδού Νικοπόλεως έως τα όρια των πρώην Δήμων Ανατολής και Παμβώτιδας, καθώς και διαμόρφωση καθέτων οδών στον ανωτέρω άξονα.