Τίτλος Έργου: Βελτίωση βατότητας οδού στο ΔΔ Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στη Μονή Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Κρανούλας