Τίτλος Έργου: Βελτίωση – αναβάθμιση αθλητικών χώρων
Προϋπολογισμός: 550.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων Καλούτσιανης και Κιάφας.