Τίτλος Έργου: Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών (2016)
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Αφορά παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του οδοστρώματος σε ένα δίκτυο οδών της πόλης στις περιοχές : Μολοσσών, Ριζάρη, Αιακιδών, Αγίου Κοσμά, Ελ. Μπάρκα, ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, Βασιάδη, Δοσίου.