Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση οδών περιοχής Ολυμπιάδας
Προϋπολογισμός: 15.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας της οδού προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση των οχημάτων προς τη δεξαμενή νερού, απαραίτητη σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (όπως πυρκαγιές κ.λ.π.), στην περιοχή Ολυμπιάδος του Δήμου Ιωαννίτων