Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες
Προϋπολογισμός: 30.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ

Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες