Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς
Προϋπολογισμός: 90.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Το έργο αφορά την αποκατάσταση τμήματος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς.