Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων – Βελτίωση προσβασιμότητας
Προϋπολογισμός: 210.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αποκατάσταση των πεζοδρομίων της οδού Δομπόλης της πόλης των Ιωαννίνων από την πλατεία Ομήρου μέχρι την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (μήκος 2 x 700 μέτρα περίπου).