Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, πάρκων και πλατειών
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αποκατάσταση και συντήρηση του πάρκου Άλσος Δήμου Ιωαννιτών
Αποκατάσταση κτιρίου “ΦΟΡΟΥ”