Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου “ΟΑΣΙΣ”
Προϋπολογισμός: 2.040.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Χαρακτηριστικό έργο της αρχιτεκτονικής του Άρη Κωνσταντινίδη, το κτίριο “ΟΑΣΙΣ” χτίστηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης των Ιωαννίνων (πλατεία Πύρρου) το έτος 1971 και συνιστά τοπόσημο (landmark) για τη δομή της πόλης, σταθερό σημείο αναφοράς τόπου και χρόνου ως χώρος συνάντησης και αναπόλησης για τους πολίτες.
Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΙΝΕΣΑΚ/500/58703/24-10-2003 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1651/Τεύχος Β’/12-11-2003.
Με την Πράξη υλοποιήθηκε η πλήρης και προσεκτική αποκατάσταση του κτιρίου και η απόδοση στο κτίριο της αρχικής του χρήσης, εκείνης δηλαδή του εστιατορίου – αναψυκτηρίου.
Η Πράξη περιελάμβανε διαμόρφωση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
Επίσης όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες : εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου (υγραέριο), εγκατάσταση αναβατορίου.