Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Περάματος
Προϋπολογισμός: 150.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Οδοποιία και τοίχοι αντιστήριξης

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στις ΤΚ Μάζιας, Λιγκιάδων και Κρυόβρυσης