Τίτλος Έργου: Ανακατασκευή – βελτίωση νέου οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός: 600.000,00€
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Οδοποιία
Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ & Ίδιοι πόροι

Κατασκευή έργων υποδομής (οδοστρωσία, όμβρια) στην περιοχή του Κ. Νεοχωρόπουλου και ειδικότερα στις οδούς Τσεριτσάνων, Νίζνα, Λάκκας Σουλίου, Νικ. Γλυκή και σε κάθετες αυτών.