Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση υποδομών στο Δήμο Ιωαννιτών (2018)
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές, Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αφορά αναβάθμιση υποδομών στο Δήμο Ιωαννιτών (κτιριακές υποδομές, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, ασφαλτοστρώσεις οδών)