Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου (λιθόστρωτα, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων)