Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση – συντήρηση υποδομών ΔΕ Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Περάματος Νήσου
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Συντήρηση – βελτίωση υποδομών (οδοστρωσία, κράσπεδα, ασφαλτοστρώσεις), διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων