Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κουραμπά
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Ο χώρος δίπλα από το παλιό “Ξενία” και επί της λεωφόρου Δωδώνης (περιοχή Κουραμπά), αποτελεί μια σημαντική νησίδα κοινόχρηστου χώρου, πρασίνου και αναψυχής στο κέντρο της πόλης.
Επειδή ο χώρος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε μια πυκνοδομημένη περιοχή και πολλά παιδιά και ενήλικες βρίσκουν διέξοδο εκεί και επειδή δεν υπάρχει διαμόρφωση χώρου πλέον και όλα τα υλικά έχουν φθαρεί, θεωρείται αναγκαία η παρέμβαση και διαμόρφωση του χώρου σε παιδότοπο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους χώρους συνάθροισης παιδιών, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας για τους μικρούς χρήστες.
Έτσι λοιπόν οι προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν :
1. Περίφραξη του χώρου
2. Είσοδος από τον πεζόδρομο και όχι από τη λεωφόρο Δωδώνης
3. Διαχωρισμός χώρων ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών.
4. Φιλικά και ασφαλή προς τους χρήστες υλικά.
5. Ήπια παρέμβαση (ελαχιστοποίηση τσιμεντοστρώσεων) και σεβασμός σε αυτόν τον πυρήνα πρασίνου (παλιός ανθόκηπος) με τα μεγάλα πανέμορφα δέντρα (καστανιές, αγγελικές κλπ)
Η κεντρική ιδέα για τη διαμόρφωση ήταν μια κίνηση από τη Δωδώνης έως την άλλη πλευρά του πάρκου με διέξοδο προς τον υπόλοιπο κοινόχρηστο χώρο για μελλοντική διαμόρφωση και χρήση.