Τίτλος Έργου: Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών (2018)
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Προγραμματισμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αναβάθμιση πάρκου Λακκωμάτων, πλατείας Μαρμάρων και πλατείας Σαπουτζάκη