Τίτλος Έργου: Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη
Προϋπολογισμός: 350.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αποκατάσταση – συντήρηση πλατείας Μαβίλη τοποθέτηση τριών νέων φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος του κεντρικού άξονα της πλατείας, εργασίες συντήρησης πρασίνου και εργασίες φύτευσης.