Τίτλος Έργου: Ανάπλαση πάρκου παλιού Δημαρχείου και ανακατασκευή παιδικής χαράς
Προϋπολογισμός: 1.070.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Κοινόχρηστοι χώροι, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013

Πρόκειται για διαμόρφωση – ανάπλαση στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία και περικλείεται από τις οδούς Μπιζανίου – Θαρύπα – Εισαγγελέως Σπύρου.