Τίτλος Έργου: Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου ΔΕ Περάματος)
Προϋπολογισμός: 75.000,00 €
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Κατηγορία: Οδοποιία, Πεζοδρόμια
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Καθαίρεση υφιστάμενης οδοστρωσίας και υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
Νέα κατασκευή οδού με κυβόλιθους, πλακόστρωση πεζοδρομίων, νέο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, τοίχο αντιστήριξης
1. Οδός Κατσιμήτρου ΔΕ Περάματος σε μήκος 38μ, με πεζοδρόμια εκατέρωθεν μήκους 76μ (2×38μ)
2. Διασταύρωση Κατσιμήτρου με την 25ης Μαρτίου