Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης των περιοχών στις ΔΚ Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων
Προϋπολογισμός: 800.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι, Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες συντήρησης και ασφαλτόστρωσης οδών στις ΔΚ Σταυρακίου (Σουλίου, Πύρρου, κλπ), Νεοχωρόπουλου (Μπέγκα, Φανερωμένης, Κλείτου κλπ), Μαρμάρων, καθώς και την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ στο Σταυράκι και την ανάπλαση ενός μικρού κοινόχρηστου χώρου στο Σταυράκι Ιωαννίνων.