Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών ΔΕ Παμβώτιδας
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Σε εξέλιξη
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες κατασκευής, αναβάθμισης, συντήρησης οδών και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε Δ.Δ. της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας.