Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών ΔΕ Περάματος
Προϋπολογισμός: 610.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία, Αναπλάσεις
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Αναπλάσεις πλατειών, βελτίωση υποδομών, εργασίες βελτίωσης οδοστρώματος (οδοστρωσία-ασφαλτικά), ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.