Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών ΔΕ Ανατολής
Προϋπολογισμός: 610.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες οδοποιίας στην Ανατολή (οδός Μυλωνά έως Παμβώτιδος και Μυλωνά, από Καραμανλή έως τέλος και καθέτων αυτής) καθώς και διαμόρφωση τμήματος Πλ. Ανατολής (Κάτω από Γ’ Σεπτεμβρίου) πλακοστρώσεις, βότσαλα, ηλεκτροφωτισμός και πράσινο).
Επισκευές οδοποιίας σε Μπάφρα, Νεοκαισάρεια