Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών ΔΕ Μπιζανίου
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Οδοποιία, Αθλητικές υποδομές
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης οδών, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε Δ.Δ. Μπιζανίου καθώς και ανακατασκευή των γηπέδων αντισφαίρισης στο Δ.Δ. Πεδινής.