Τίτλος Έργου: Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών ΔΕ Νήσου
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €
Κατάσταση: Σε διαδικασία δημοπράτησης
Κατηγορία: Κτιριακές υποδομές, Κοινόχρηστοι χώροι
Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

Ηλεκτροφωτισμός σε τμήμα του Νησιού, επισκευή δημοτικών τουαλετών και αποκαταστάσεις σε καλντερίμια.