Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΚΔΑΠ ΡΟΔΑ «Και χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Μουσείο!»

ΚΔΑΠ ΡΟΔΑ «Και χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Μουσείο!»

Φτιάχνουμε στολίδια και στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό Μ ο υ σ ε ί ο Ι ω α ν ν ί ν ω ν (για παιδιά 6-12 ετών)

Φόρτωση χάρτη...