Ενημέρωση για το έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικού; σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς […]

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) ,για τα ο.ε. 2019 & 2020, προϋπολογισμού 62.683,24 € (εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ & είκοσι τεσσάρων λεπτών) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SIGNED ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SIGNED ΑΔΑ 7Ν6ΛΩΕΩ-87Ν

Διακοπή κυκλοφορίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ     Ιωάννινα,  22  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 Αρ. πρωτ:  45771/5473                                 Α Π […]

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης […]

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για τον διαγωνισμό του έργου: « Βελτίωση προσβασιμότητας για ευάλωτες κοινωνικές […]

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικής υπηρεσίας, με τίτλο «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας», προϋπολογισμού 39.680,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Διακήρυξη με Παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη διακήρυξης – ΑΔΑ 6ΣΡΦΩΕΩ-ΝΕΕ Παράρτημα Ε΄- ΤΕΥΔ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας μικτής σύμβασης, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια και τίτλο «Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Παπαναστασίου», προϋπολογισμού 48.548,48 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Διακήρυξη με Παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη διακήρυξης – ΑΔΑ 7ΝΚΦΩΕΩ-Π7Ξ Παράρτημα Ε΄- ΤΕΥΔ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτωνεπί της οδού Λουκή Ακρίτα, θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης της οδού από […]

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης […]

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2019-2020)»

Διακήρυξη με παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξης – ΑΔΑ Ω7ΕΣΩΕΩ-Υ9Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΥΔ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, θα ισχύσει στις 19-06-2019, με χρονική διάρκεια από […]

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ     Ιωάννινα, 29/05/2019 Αρ. πρωτ: 33699/3709                                          Α Π Ο Φ […]

Ανακοίνωση για τις εκλογές

Ο Δήμος Ιωαννιτών κάνει γνωστό ότι για την εξυπηρέτηση πολιτών ενόψει των εκλογών θα λειτουργούν: ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2019: Δημοτολόγια Δήμου Ιωαννιτών […]

Μάθε έγκαιρα που ψηφίζεις

Έκκληση στους δημότες, να αναζητήσουν εκ των προτέρων ηλεκτρονικά το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν την ερχόμενη Κυριακή, απευθύνει ο […]

Πικ – νικ στο Πάρκο Λιθαρίτσια

Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με εθελοντές, φορείς και επιχειρήσεις διοργανώνει πικ – νικ στο Πάρκο Λιθαρίτσια! Το Σάββατο 18/5 […]

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μπιζανίου» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 49.600,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ SIGNED ΑΔΑ ΨΒΗ5ΩΕΩ-1ΨΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ SIGNED ΜΕ ΑΔΑΜ MELETH 5 months 5.4.19

Ρίψεις δολωμάτων κατά της λύσσας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της εναέριας ρίψης – διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Κ. Μπέγκας, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών […]

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών Ν. Ζέρβα– Ακαδημίας – Σμύρνης – Αράπη, επειδή […]

Αναβολή συνεδρίασης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                               ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                               Ιωάννινα  18/04/2019 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: […]

KYΚΛΟΦOΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει στην οδό Πυρσινέλλα την Τετάρτη 17/04/2019 και από ώρα 16.00 έως 23.00 για την προετοιμασία και […]

Πολιτισμός για όλους. Παντού!

«Πολιτισμός για όλους. Παντού», αυτό ήταν το σύνθημα και η βασική αρχή που διέτρεχε τον προγραμματισμό, τις δράσεις και τις […]