Ενημέρωση για τον αγωγό «Ποσειδών»

Στη μελέτη κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού φυσικού αερίου «Ποσειδών- Ελληνικό χερσαίο τμήμα» προχωρά η σύμπραξη των εταιρειών C&M Τεχνική […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ “ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ 11.ΔΗΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ A3-1 ANAKOINΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11.ΔΗΜΟΣ IΩΑΝΝΙΝΩΝ A3-2 T.Κ MOYZAKΑΙΩΝ (211) Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ (019) Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (050) Τ.Κ. […]

Νέα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα

Ο δρόμος της υλοποίησης για μία σειρά σημαντικών έργων άνοιξε μετά την έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος στην οποία προχώρησε […]

Η «Ίριδα» περνά στην πράξη

Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Δήμου Ιωαννιτών και της Πολεμικής Αεροπορίας για τη χρήση του συστήματος […]

Δήλωση Ιδιοκτησίας για τη σύνταξη της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των Περιοχών Δροσιάς – Πεντέλης Ζευγαριών – Τσιφλικόπουλου Δήμου Ιωαννιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ-ΑΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΥΝΤ-ΝΕΣ_ΑΡΙΚΧΩΝ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2020-2021)» Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 134.964,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94061)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξης – 6ΜΚ0ΩΕΩ-Μ9Χ – ΑΔΑΜ Παράρτημα Δ΄ – ΤΕΥΔ Μελέτη 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 6998/439/11-06-2020 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΠΗΔ46ΨΖΣΠ-ΖΧ4), απευθύνει Πρόσκληση […]

Ο Δήμος Ιωαννιτών βραβεύει τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στο Σχολικό Πρωτάθλημα “Πάμε Ανακύκλωση” 2019-2020

Εντυπωσιακή η προσπάθεια των μαθητών Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχολικό Πρωτάθλημα «Πάμε Ανακύκλωση» 2019-2020 στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ταχυμεταφορές», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και προϋπολογισμού 2.335,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

1η Απόφαση Δημάρχου – 6ΜΡΛΩΕΩ-ΚΣΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές – scan ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενημέρωση στις οικογένειες των Ρομά

Μία ακόμη δράση πραγματοποίησε η συντονιστική ομάδα Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου, στο πλαίσιο προαγωγής της υγείας των παιδιών […]

Διαβούλευση στα Ιωάννινα για το πρόγραμμα ΚΕΠ Plus, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντά

Προτεραιότητα αποτελεί για τον Δήμο Ιωαννιτών ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επιβάλει η εποχή μας, προωθώντας πρωτοβουλίες και προσπάθειες, οι οποίες […]

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ελαστικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 149.841,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2020-2021 ΤΕΥΔ

Συνεργασία του Δημάρχου στην ΕΕΤΑΑ

Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ηλία Γιάτσιο και την υπηρεσιακή Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών […]

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, με απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη λωρίδα πλησίον της […]