Συγχαρητήρια στον Γ. Τζαχρήστα

Μεγάλη διάκριση και τιμή για την πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στην 24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα […]

Απαντήσεις για θέματα της ΔΕΥΑΙ

Στην παρατεταμένη ανομβρία της θερινής περιόδου καθώς και στις μειωμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του χειμώνα απέδωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ […]

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας εργασίας παρακολούθησης ενεργειών σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη […]

”Back to School” με τον Δήμο Ιωαννιτών

Το Followgreen Δήμου Ιωαννιτών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ενισχύει και επιβραβεύει την προσπάθεια γονέων και μαθητών για ανακύκλωση, προσφέροντας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΠΑΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΣΥΝΤ ΚΟΙΝΟΧΡ1η ΑΠ ΔΗΜ- ΕΡΓ ΣΥΝΤΗΡ ΚΟΙΝΟΧΡ Δ.Ε. ΙΩΑΝ-ΝΕΚΡΟΤ – 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρ. διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, υδραυλικά υλικά), συνολικού προϋπολογισμού 84.383,43 € με ΦΠΑ, έτους 2020, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4412/2016, σε συνέχεια προηγηθέντος άγονου ανοικτού διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε. 624-2020 έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης – Ψ9ΞΤΩΕΩ-ΨΗ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με παραρτήματα – ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξης – 6Λ8ΞΩΕΩ-Χ9Ψ – ΑΔΑΜ Παράρτημα Ε΄ […]