ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ασφαλείας εργοταξίου και πρώην Δημαρχείου Παμβώτιδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1η Απόφαση Δημάρχου – 64ΨΦΩΕΩ-ΞΤΩ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ IP ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέτρα προστασίας στην Λαϊκή Αγορά

Συνάντηση με τον Πρόεδρο των παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς Αγίας Μαρίνας είχε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας προκειμένου να συζητήσουν όλα […]

Διευκρίνιση για το Κτηματολόγιο

Από τις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών και μετά από επικοινωνία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις κτηματογράφησης συνεχίζονται […]

Απολυμάνσεις στα σχολεία

Σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών έχουν ξεκινήσει απολυμάνσεις οι οποίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τις επόμενες […]

Κλειστά τα σχολικά γυμναστήρια

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την επιβολή του προσωρινού μέτρου απαγόρευσης των σχολικών μονάδων, διευκρινίζεται ότι για το […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

0. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ 4.7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ diaygeia ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΔΙΑΝΟΙΞΗ 6. TEΥΔ ΔΙΑΝΟΙΞΗ.ypog 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου 88208 […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

0. ΜΕΛΕΤΗ signe…ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΗΣ_ 4.7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ diaygeia ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6. TEΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.ypog 7. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

0. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4.7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ diaygeia ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6. […]

Συνάντηση εθελοντικών οργανώσεων

Με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων έγινε η συνάντηση του αντιδημάρχου Βασίλη Βλέτσα με εθελοντικές, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και συλλόγους. […]

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ: ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΣΤΟΣ

Χαιρετισμός του δημάρχου Ιωαννίνων στα εγκαίνια της έκθεσης χειρογράφων και βιβλίων του Αθανάσιου Ψαλίδα, που φιλοξενείται στα ΓΑΚ. «Σήμερα εγκαινιάζεται […]

Της Μεγάλης ταύτης Ιδέας

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, Βουλευτού Νομού Ιωαννίνων Ν.Δ.  επί τη 107η επετείω της Απελευθερώσεως […]