Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών

Για την εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου τηλεφωνικά και διαδικτυακά, ως εξής:

Κεντρικό Δημαρχείο

τηλ. επικοινωνίας: 2651361105

email : mayor@ioannina.gr

 

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

τηλ. επικοινωνίας: 2651001016 –7

email : dpolice@ioannina.gr

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

τηλ. επικοινωνίας: 2651361366

email : programmatismos@ioannina.gr

 

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61167

FAX: 26510-31684

e-mail: dtoa-dimos@ioannina.gr

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61358 & 26513-61166

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61165

Τμήμα Τουρισμού

τηλ. επικοινωνίας: 26510-37017

 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

τηλ. επικοινωνίας: 2651361805 (Πρωτόκολλο)

2651361819 (Διεκπεραίωση)

email : ydomioanninon@ioannina.gr

FAX : 2651024861

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

τηλ. επικοινωνίας: 2651061832

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

τηλ. επικοινωνίας: 2651361827

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

τηλ. επικοινωνίας: 2651361802

 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων

τηλ. επικοινωνίας: 2651025959 – 2651021797

email: gsaougos@ioannina.gr

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ. επικοινωνίας: 2651031168

email: gvarzoka@ioannina.gr

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα Κατσικά

τηλ. επικοινωνίας: 2651361809

email: kbalamatsias@ioannina.gr

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Για τα προγράμματα Κ.Ε.Α. και Επίδομα Στέγασης

τηλ. επικοινωνίας: 2651361394

email: peleutheria@ioannina.gr

Για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, για θέματα Κοινωνικής προστασίας, για θέματα προστασίας ΑΜΕΑ

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61393

e-mail: egwgou@ioannina.gr

Για θέματα Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, Εισαγωγές σε Ιδρύματα Κοινωνικής φροντίδας, Εισαγγελικά – Δικαστικές αποφάσεις

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61371

email: azoupanou@ioannina.gr

Για θέματα Παιδικών Σταθμών και μονάδων φροντίδας Παιδιού

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61379

email: ezalakosta@ioannina.gr

Για θέματα Δημόσιας Υγείας

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61311 και 26513-61318

e-mail: gzagorisios@ioannina.gr και kzikidou@ioannina.gr

Για θέματα προσφύγων

τηλ. επικοινωνίας: 26513-61315 και 26513-61311

e-mail: akleitsa@ioannina.gr και gzagorisios@ioannina.gr

 

Διεύθυνση Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού

Τμήμα Παιδείας

τηλ. επικοινωνίας: 2651001030

email : ediamanti@ioannina.gr

Τμήμα Διά Βίου Μάθησης

τηλ. επικοινωνίας: 2651001025

email : nexarchos@ioannina.gr

Τμήμα πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

τηλ. επικοινωνίας: 2651075131

email : pinakothikiioannina@gmail.com

 


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Για θέματα βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

τηλ. επικοινωνίας: 2651361344

email : dimotologio@ioannina.gr

Για θέματα Δημοτολογίου

τηλ. επικοινωνίας: 2651083761 – 2651361342

email : dimotologio@ioannina.gr

Για θέματα Ληξιαρχείου Ιωαννίνων

τηλ. επικοινωνίας: 2651361350

email : lixiarxeioioanninon@ioannina.gr

Για θέματα Ληξιαρχείου Ανατολής

τηλ. επικοινωνίας: 2651361026

email : lixiarxeioanatolis@ioannina.gr

Για θέματα Ληξιαρχείου Παμβώτιδας

τηλ. επικοινωνίας: 2651361825

email : lixiarxeiopamvotidas@ioannina.gr

Για θέματα Προσωπικού

τηλ. επικοινωνίας: 2651064107 – 2651361335

email : gt@ioannina.gr

Πρωτόκολλο

τηλ. επικοινωνίας: 2651361346

email : protocollo@ioannina.gr

 


Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Eσόδων

Τηλ. επικοινωνίας: 2651361322-321-375

Email: esoda@ioannina.gr

Φαξ:2651-0-71999

Τμήμα Ταμείου

Τηλ. επικοινωνίας: 2651361323-353-324-348-338

Email: tamiaki.ioannina@gmail.com

Φαξ:2651071999

Τμήμα Λογιστηρίου

Τηλ. επικοινωνίας : 2651361312-327-328-329-330

Email: logistirioioanninon@gmail.com

Φαξ:2651074441

Τμήμα Προμηθειών

Τηλ. επικοινωνίας: 2651361385-352-334

Email: agounis@yahoo.gr

Φαξ:2651074441

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ. επικοινωνίας: 2651083880 – 1

email : estefou@ioannina.gr

 


Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΕΠ 0322 Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα ΤΚ 45445
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 0 36668, 2651 0 30645
Fax: 2651 0 70916, 2651 0 70173
e-mail:
n.ioanninon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0412 Δημοτικής Ενότητας Ανατολής

Τηλ. επικοινωνίας: 2651 0 85800, 2651 0 85801, 2651 3 61001
Fax: 2651 0 85802
e-mail:
d.anatolis@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0240 Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδος
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 0 92279, 2651 3 61836
Fax: 2651 0 94721
e-mail:
d.pamvotidos@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0725 Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 3 61724, 2651 3 61732
Fax: 2651 0 94025
e-mail:
d.bizaniou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0726 Δημοτικής Ενότητας Περάματος
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 3 60731, 2651 3 60729
Fax: 2651 3 60730
e-mail:
d.peramatos-ioanninon@kep.gov.gr