Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα – ΕΣΠΑ 2014 - 2020

1.ΤΕΒΑ

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»


2. Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών

Οριστικό Τεύχος ΣΔΒΕ


3. Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων


4. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιωαννιτών

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην Έρευνα για τις συνθήκες αστικής κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την άποψή σας σε ότι αφορά στις επιδιώξεις/όραμά σας για τις μελλοντικές συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Νοικοκυριών


5. Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση " Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία

Ευρωπαικά προγράμματα
Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει στο έργο με τίτλοMOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Περισσότερα >
Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα “Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες” (2016-2019), που εγκρίθηκε με το έγγραφο Ref. Ares(2017)5163241 - 23/10/2017. Περισσότερα >

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation – ETC) που προωθεί την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων, σε σχέση με την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Περισσότερα >

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη