Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

 1. Γιωτίτσας Θωμάς, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Κατηρτσίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
 3. Λιόντος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
 4. Νάστος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
 5. Γκογκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
 6. Γιώτη Γεωργία, Δημοτικός Σύμβουλος
 7. Βλέτσας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος
 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος
 9. Μακόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Γκέγκας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Δουβανάς Λευτέρης, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Μπακόλα Ντίνα, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Τσώλης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Λισγάρας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος