Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οικονομικά Στοιχεία

2019

Προϋπολογισμός– Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού – Τροποποίηση ΟΠΔ
Ισολογισμός
Απολογισμός – Συνοπτική κατάσταση απολογισμού
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού