Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιτροπές

Εκτελεστική Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Τουρισμού
Επιτροπή Ισότητας
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων
Συμβουλευτική γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα πρωτογενούς τομέα