Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εκτελεστική Επιτροπή

  1. Ελένη Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων.
  2. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος Χωροταξικού σχεδιασμού και Πολεοδομίας.
  3. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
  4. Νικόλαος Γκόλας, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τουρισμού.
  5. Δημήτριος Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και συντήρησης και λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου.
  6. Παντελής Κολόκας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού
  7. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος Υποδομών και Ενέργειας
  8. Αθανάσιος Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  9. Βασιλική Μέγα, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης υπαίθρου πρωτογενούς τομέα & προστασίας διαχείρισης υδάτινων πόρων.