Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΟ 13/01/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/01/2020

 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων ανά την πόλη.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού
ΤΡΙΤΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων ανά την πόλη.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού
ΤΕΤΑΡΤΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων ανά την πόλη.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού
ΠΕΜΠΤΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων ανά την πόλη.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 1. Κλάδεμα λιγούστρων ανά την πόλη.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι εργασίες από το πρόγραμμα της εβδομάδος από 6/1/2020 έως και 10/1/2020 πραγματοποιήθηκαν όλες.

2. Πραγματοποιήθηκε το κλάδεμα λιγούστρων σε οδούς εσωτερικά του κάστρου.

3. Από τα αιτήματα πολιτών και φορέων πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
α)Κλάδεμα δέντρων (ακακιών) μέσα στην Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας.
β)Κόψιμο χόρτων και βάτων σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Γράμμου 121.

4. Το παρόν πρόγραμμα εργασιών δύναται να τροποποιηθεί (σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων και περιστατικών).