Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΟ 22/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/03/2020

 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 1. Κλάδεμα δεντροστοιχιών λιγούστρων, κ.λπ. στην οδό ΚΑ Φεβρουαρίου και στην οδό Παλάσκα.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΤΡΙΤΗ
 1. Κλάδεμα δέντρων, κ.λπ. στην Κοινότητα Νεοχωρόπουλου.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού
ΤΕΤΑΡΤΗ      ΑΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 1. Κλάδεμα δεντροστοιχιών στην Κοινότητα Νήσου.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 1. Κλάδεμα δεντροστοιχιών στην Κοινότητα Κρύας.
 2. Καθαριότητα παρτεριών και χώρων πρασίνου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι εργασίες από το πρόγραμμα της εβδομάδος από 16/03/2020 έως και 20/03/2020 πραγματοποιήθηκαν όλες εκτός του κλαδέματος στην οδό ΚΑ Φεβρουαρίου και την οδό Παλάσκα.

2. Πραγματοποιήθηκε το κλάδεμα δεντροστοιχιών λιγούστρων, κ.λπ. στις παρακάτω οδούς της πόλης μας:
α) Στην οδό Κατσάρη.
β) στην οδό Ηρακλή Βασιάδη,
γ) στην οδό Πινδάρου,
δ) στην οδό Βαλαωρίτου και
ε) Στην οδό Δεσπ. Ηπείρου.

3. Από τα αιτήματα πολιτών και φορέων πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
α) Εκριζώσεις πρέμνων στην οδό Πλάτωνος στην Ανατολή.
β) Κοπή χόρτων στην παιδική χαρά επί της οδού Ν. Ζέρβα.

4. Το παρόν πρόγραμμα εργασιών δύναται να τροποποιηθεί (σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων και περιστατικών).