Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΟ 30/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/11/2020

 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 1. Καθαρισμός νότιας πλευράς του πάρκου των Λιθαριτσίων.
 2. Κλάδεμα λιγούστρων στην οδό Ίκκου.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΤΡΙΤΗ
 1. Καθαρισμός νότιας πλευράς του πάρκου των Λιθαριτσίων.
 2. Κλάδεμα λιγούστρων στην οδό Μάκη.
 3. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 4. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΤΕΤΑΡΤΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων στην περιοχή του Βοτανικού και στην πλατεία Ηρώων Επανάστασης.
 2. Κοπή και απομάκρυση των προσβεβλημένων πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην οδό Βορείου Ηπείρου.
 3. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΠΕΜΠΤΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων στην περιοχή των Σεισμοπλήκτων.
 2. Κοπή και απομάκρυνση των προσβεβλημένων πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην οδό Βορείου Ηπείρου.
 3. Αποκομιδή φυτικού υλικού.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1. Κλάδεμα λιγούστρων στην περιοχή των Σεισμοπλήκτων.
 2. Αιτήματα πολιτών και φορέων.
 3. Αποκομιδή φυτικού υλικού.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Οι εργασίες από το πρόγραμμα της εβδομάδος από 23/11/2020 έως και 27/11/2020 πραγματοποιήθηκαν όλες εκτός από τον καθαρισμό της νότιας πλευράς του πάρκου των Λιθαριτσίων που δεν ολοκληρώθηκε.

2. Το παρόν πρόγραμμα εργασιών δύναται να τροποποιηθεί (σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων και περιστατικών).