Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διανομή ΤΕΒΑ

 Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους  ( ΤΕΒΑ FEAD

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, ως υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή  κρέατος (ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΜΟΣΧΑΡΙ) άνευ οστών και ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ άνευ οστών), ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών26/11/2021 
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών23/11/2021 
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών23/11/2021 
Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών29/11/2021Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών22/11/2021 
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών29/11/2021 
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών24/11/2021 
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών22/11/2021 
Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων25/11/2021 
Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων25/11/2021 
Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης25/11/2021 
Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης25/11/2021 
Δήμος Ζαγορίου24/11/2021 
Δήμος Κόνιτσας30/11/2021 
Δήμος Μετσόβου24/11/2021 
Δήμος Πωγωνίου30/11/2021 
Δήμος Ζίτσας23/11/2021 

 

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι:

  • ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΜΟΣΧΑΡΙ) άνευ οστών
  • ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ άνευ οστών

Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 7 τεμάχια ανά είδος.

Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 10 τεμάχια ανά είδος.

 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας,  παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουν και να διαθέτουν τουλάχιστον τροχήλατο καροτσάκι.Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.