Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δήλωση Ιδιοκτησίας για τη σύνταξη της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των Περιοχών Δροσιάς – Πεντέλης Ζευγαριών – Τσιφλικόπουλου Δήμου Ιωαννιτών