Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων το πρόγραμμα και τα σημεία διανομής Τροφίμων (είδη παντοπωλείου):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
11-13/11/2019ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
 ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
 ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
12-14/11/2019ΜΕΤΣΟΒΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
 ΚΑΛΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
13-15/11/2019ΚΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
14-16/11/2019ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
15-19/11/2019ΚΕΠΑΒΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ΠΕΔΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
18-20/11/2019Ι.Ν. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
19-21/11/2019ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.ΒΑ. όταν προσέρχονται στα σημεία διανομής (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) για παραλαβή προϊόντων να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα ωράρια λειτουργίας των σημείων διανομής θα είναι 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.