Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ FEAD)» ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΖΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, ως υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. των Δήμων Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ανατολή Δήμου Ιωαννιτών20/07/2021 
Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών14/07/2021 
Πεδινή Δήμου Ιωαννιτών14/07/2021 
Ζωγράφειο Δήμου Ιωαννιτών14/07/2021Οι ωφελούμενοι του συγκεκριμένου σημείου, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του covid-19, θα προσέλθουν την αναγραφόμενη ημερομηνία στον Ι. Ν. Περιβλέπτου για την παραλαβή των προϊόντων.
Πέραμα Δήμου Ιωαννιτών14/07/2021 & 15/07/2021 
Ι.Ν. Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών15/07/2021 & 16/07/2021 
ΚΕΠΑΒΙ Δήμου Ιωαννιτών

15/07/2021 & 16/07/2021

  
Ερυθρός Σταυρός Δήμου Ιωαννιτών19/07/2021 & 20/07/2021 
Πράμαντα Δήμου Βορείων Τζουμέρκων14/07/2021 
Καλέντζι Δήμου Βορείων Τζουμέρκων14/07/2021 
Αγία Κυριακή Δήμου Δωδώνης14/07/2021 
Δερβίζιανα Δήμου Δωδώνης14/07/2021 
Δήμος Κόνιτσας13/07/2021

Δήμος Ζαγορίου

12/07/2021 
Δήμος Μετσόβου13/07/2021 
Δήμος Πωγωνίου12/07/2021 
Δήμος Ζίτσας12/07/2021 
   

 

Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι: κοτόπουλο

Σε οικογένειες από 1-4 μέλη: 5 κοτόπουλα.

Σε οικογένειες από 5 μέλη και άνω: 6 κοτόπουλα.

 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας,  παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που θα λάβουν.

Για την αποφυγή εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 παρακαλούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελουμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από αρμόδιους φορείς (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, χρήση γαντιών, αποφυγή συνωστισμού, κ.λ.π.). Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να
υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων με δικό τους στυλό.