Αυτός ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980. Οι συλλογές αποφάσεων, που ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου “Παράθυρο στους Θρύλους”, διατίθενται πλέον ψηφιακά από το Δήμο Ιωαννιτών. Οι αποφάσεις περιέχουν πληροφορίες για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά που μπορούν να φανούν χρήσιμες στους δημότες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε αυτό το δικτυακό τόπο μπορείτε να επισκεφθείτε τις ολοκληρωμένες συλλογές, να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και να χρησιμοποιήσετε τα τεκμήρια που διατίθενται ελεύθερα.

 

Η εταιρεία SPIRIT A.E. στα πλαίσια του έργου ΕΝΝΟΙΑ δημιούργησε αυτήν την εφαρμογή για την καταχώρηση και προβολή όλων των εγγράφων, των αρχείων και της πληροφορίας που διακινείται στον Δήμο Ιωαννιτών.

Το Έργο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑ» - Υποέργο 3: «Δημιουργία ΧML προτύπων και οντολογίας διαχείρισης, ανάπτυξη εφαρμογής συσχέτισης και παρακολούθησης ροής, δημιουργία διεπαφών τελικών χρηστών» υλοποιήθηκε από την SPIRIT Α.Ε. στα πλαίσια της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης).