Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:21:47 AM GMT

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015
Είστε εδώ: Προκηρύξεις

ΗμερομηνίαΤίτλος
27/03/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε Μπιζανίου».
27/03/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
27/03/2015 ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις που αφορούν τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ »
26/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθ. ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων».
24/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ 10-6622.001 ΠΟΣΟΥ 5.000,00
23/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 10-6613 ΠΟΣΟΥ 9.966,09
20/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
18/03/2015ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"
18/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
18/03/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
17/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: "Ταχυμεταφορές"
17/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ»
17/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»
13/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
10/03/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
09/03/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
05/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή κλειστών προσφορών) της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» - ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
03/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
03/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ
02/03/2015Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
27/02/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)
24/02/2015Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ανελκυστήρων»
24/02/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών», για το έτος 2015
24/02/2015Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
20/02/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
18/02/2015 Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων-εσοχών».
18/02/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12/02/2015ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ"
12/02/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΑΕΜ ΑΕ
12/02/2015Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από την «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» - «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
10/02/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας: «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».
06/02/2015Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 3ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
05/02/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
03/02/2015Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
03/02/2015ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2014 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
03/02/2015ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2014, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
02/02/2015Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
22/01/2015Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
22/01/2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ με τίτλο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ”
21/01/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
13/01/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε Παμβώτιδας».
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
19/12/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
18/12/2014Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014)
18/12/2014ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2014 ΟΚΠΑΠΑ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΙ – ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ -ΑΦΙΣΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - FLYERS
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
17/12/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
15/12/2014Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 για θέματα δημοσίων έργων και προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ - ΣΕΣ κ.λ.π)
11/12/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 6ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
11/12/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εορταστικού στολισμού».
11/12/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/921/8-12-2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
09/12/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
08/12/2014Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας
04/12/2014Έκδοση της προκήρυξης 1Ε/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/ 18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
02/12/2014Προμήθεια μηχανισμών θυρών, ρολών και τηλεκοντρόλ
28/11/2014Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου»
20/11/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού».
20/11/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. ΣΟΧ 2/2014) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18/11/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
18/11/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
18/11/2014ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
18/11/2014ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
17/11/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
17/11/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
17/11/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
13/11/2014Πρόχειρος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ»
10/11/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 4ου ΓΕ.Λ. - Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
06/11/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία "Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων"
30/10/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
16/10/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S. (Υ.Μ.Ε. 28366/2098/60)».
14/10/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων των 5ου και 26ου Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων
08/10/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 4ου ΓΕ.Λ. - Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
08/10/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
07/10/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
06/10/2014«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ»
03/10/2014: Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (2014-2015)».
30/09/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
26/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
26/09/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
18/09/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
16/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
15/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
10/09/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
02/09/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
02/09/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ –ΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
02/09/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής και του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
01/09/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
29/08/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014-2015
27/08/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICRΟCHΙP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ)»
27/08/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»
22/08/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
20/08/2014ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντι-κών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώ-πων 2014 – 2015»
20/08/2014: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
08/08/2014
08/08/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
05/08/2014ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
31/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
31/07/2014«Προμήθεια ups ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»
30/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
29/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
29/07/2014Ανοιχτός, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος»
29/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
28/07/2014ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου» & «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου αυτόματου ποτίσματος
25/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: : Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
23/07/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
21/07/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων της Σχολικής Κοινότητας του 9ου Γ.Ε.Λ. και του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
18/07/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ - ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΩΝ
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ».
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
09/07/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
09/07/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
08/07/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 7ου Γ.Ε.Λ. Ιωαννίνων και του Γυμνασίου Περάματος
07/07/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02/07/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
01/07/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ»
30/06/2014Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
30/06/2014Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
26/06/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων του Γενικού Λυκείου Κατσικά και του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
26/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου του 7ου Σημ. Σχολείου Ιωαννίνων
26/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 6ου Γυμνασίου και του 7ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
25/06/2014ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ«Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών»
20/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών ενημερωτικών πινακίδων για τις παιδικές χαρές».
20/06/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ(«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».)
19/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
19/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
18/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του Γυμνασίου Κατσικά και του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
18/06/2014Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ»
17/06/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τον ΟΚΠΑΠΑ"
17/06/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
17/06/2014 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ(ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».
17/06/2014 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ(ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».
16/06/2014Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών
12/06/2014Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
12/06/2014ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
11/06/2014ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
11/06/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης»
06/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ"
05/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π.»
05/06/2014
04/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
04/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Λοιπές Παροχές σε Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
30/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
04/06/2014
02/06/2014προμήθεια με τιτλο "αναβάθμιση του προγράμματος με την ονομασία ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ της εταιρείας softway products ¨της Τεχνικης Υπηρεσίας
02/06/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ για τα Εργαστήρια Πληροφορικής των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ».
02/06/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
02/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ »
30/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
30/05/2014συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών - server
30/05/2014Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
29/05/2014συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών - server
29/05/2014Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών
28/05/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλακών – Κρασπέδων πεζοδρομίου»
28/05/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου», «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου αυτόματου ποτίσματος» και «προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων»
28/05/2014Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)»
27/05/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
27/05/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
26/05/2014προμηθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών
23/05/2014προμηθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για συντήρηση και επισκευή των φαξ
22/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
20/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
19/05/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
15/05/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την εργασία με τίτλο : «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (OTS)».
09/05/2014Διενέργεια με τη διαδικασία της απευθειας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο "αναβάθμιση του προγράμματος με την ονομασία ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ της ετιρείας softway Products της Τεχνικής Υπηρεσίας
09/05/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταυρακίου».
08/05/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
30/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΗΣΟΥ»
28/04/2014Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών».
28/04/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ , ΧΗΜΙΚΩΝ κλπ.
25/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
23/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
23/04/2014ΘΕΜΑ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 28-04-2014
17/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων (Καταστροφέας)»
16/04/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «΄ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ».
11/04/2014«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
10/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
09/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
09/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ– ΕΤΟΥΣ 2014
09/04/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών»
09/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Δ.Κ. Σταυρακίου
04/04/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
03/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών, κυβόλιθων και τεχνητού γρανίτη»
03/04/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»
01/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας»
31/03/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης».
31/03/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης».
28/03/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
28/03/2014ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ & ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΗΜ. Δ/ΣΜΟΥ 2/4/2014)
21/03/2014Προσθήκη στεγάστρου και διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κτιρίου στο Νηπιαγωγείο Νέας Ζωής
21/03/2014Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
20/03/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
20/03/2014Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
17/03/2014Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης
17/03/2014Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων (Καταστροφέας)
17/03/2014Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας
17/03/2014Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Δ.Κ. Σταυρακίου
17/03/2014Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας
14/03/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 21460/2426/10-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ
13/03/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων
12/03/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Λοιπές Παροχές σε Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
11/03/2014Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
10/03/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
07/03/2014Απόφαση Δημάρχου Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού οδοποίας TESSERA PROFESSIONAL
06/03/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών, κυβόλιθων και τεχνητού γρανίτη»
26/02/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης–κίνησης των Νομικών Προσώπων του Δήμο-υ
19/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».
17/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή προσφορών) της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
14/02/2014Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
12/02/2014Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, για επισκευές κτιρίων και γηπέδων, με τη διαδικασία της ανάθεσης
05/02/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ»
05/02/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
04/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ταχυμεταφορές».
31/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “ICE AGE”»
29/01/2014Διευκρινήσεις επί όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.
14/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2013-2014»
14/01/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
13/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής»
09/01/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
09/01/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ– ΕΤΟΥΣ 2014
07/01/2014ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
07/01/2014ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
03/01/2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/1/2014
03/01/2014ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
27/12/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
27/12/2013ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
24/12/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»
24/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών 2013-2014».
20/12/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για τη μίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων)
17/12/2013Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων των 4ου & 6ου Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων
13/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
12/12/2013Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια καυσόξυλων
12/12/2013«Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου».
12/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
12/12/2013Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της Πράξης «ΕΞΟΠ-ΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
11/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: « ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
10/12/2013Περιληπτική διακήρυξη του έργου “Συμπληρωματικές κατασκευές για τη λειτουργία εκθεσιακού πολυχώρου στην Ανατολή”
10/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων».
09/12/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
09/12/2013Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ανατολής
05/12/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΕΝΗΤΑ ΤΡΙΩΝ (93) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ε.Κ.Τ.)
05/12/2013Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο ICE AGE
05/12/2013Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
04/12/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
04/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
29/11/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών»
26/11/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
25/11/2013Έγκριση συμμετοχής δύο εργαζομένων σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Προληπτικός – προσυμβατικός – κατασταλτικός έλεγχος, Σύννομη διενέργεια των δαπανών των Ο.Τ.Α. – Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο αιτημάτων & δημοσίων συμβάσεων», προϋπολογισμού 760,00 ευρώ
21/11/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ"
21/11/2013Προμήθεια ρολών ασφαλείας για τα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
20/11/2013Εργασίες αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για του τρόπους βελτίωσής του και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου (ανταποδοτικά καθαριότητας)
14/11/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
11/11/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ»ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ»
08/11/2013Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια «Λοιπές Παροχές σε Είδος (Προμήθεια Γάλακτος)»ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
01/11/2013Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
31/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για του τρόπους βελτίωσής του και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου (ανταποδοτικά καθαριότητας)».
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΙ – ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ -ΑΦΙΣΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - FLYERS
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"
25/10/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μικλοϋλικών - μικροεργαλείων».
21/10/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
18/10/2013Προκήρυξη για καθαρίστρια-στή (31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και Νηπιαγωγείο Νήσου)
18/10/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου του 3ου Σημ. Σχολείου Ιωαννίνων
18/10/2013Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
14/10/2013Προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ
14/10/2013Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
14/10/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
14/10/2013Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου
14/10/2013Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων
09/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :Δεινέργεια μα τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθειαγραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου
01/10/2013Διενέργεια με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: "ΑΜΟΙΒΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
30/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσκευών τηλεμοιοτυπίας ( fax) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»
30/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων (Κ.Α. 30.7135.019».
25/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πορτών αλουμινίου για το Δημοτικό Μουσείο»
25/09/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 4ου ΓΕ.Λ.- Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων και του 2ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
25/09/2013Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
25/09/2013Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο:Προμήθεια με πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με τίτλο: «Προμήθεια κεραμιδιών, μεμβράνης και ξυλείας για το 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων» για την ομάδα Β (Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων).
24/09/2013TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2013
24/09/2013Υποδείγματα αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης
23/09/2013Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου».
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ».
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».
20/09/2013ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ -ΣΤΗ
20/09/2013Προμήθεια Υλικο – τεχνικού Εξοπλισμού (Infopoint) στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “CA.V.E.”.
20/09/2013Προμήθεια «Yλικό – τεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Υποστήριξης και Ενημέρωσης σε Θέματα Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “ PILTOUR ”.
20/09/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
18/09/2013Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
17/09/2013Υποτροφία ακαδ. έτους 2013-2014 Κληροδοτήματος "Ελ. Μπάρκα" (Έντυπα)
17/09/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
16/09/2013Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου, οικονομικά αδύναμων ορφανών κοριτσιών, από το Κληρ/μα Αγλ. Χαραλάμπους
12/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
06/09/2013Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας - Νεοκαισάρειας (Κ.Α. 15.7135.019)».
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Γηπέδου Καστρίτσας (Κ.Α. 15.7135.017)».
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών – κρασπέδων πεζοδρομίου (Κ.Α. 30.6662.009)»
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων (Κ.Α. 30.7135.019) ».
05/09/2013Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ετοίμου Σκυροδέματος.
05/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
04/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ».
03/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ.».
03/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ».
02/09/2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
02/09/2013"ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΟΤΡΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ».
02/09/2013ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
02/09/2013Προμήθεια κεραμιδιών μεμβράνης και ξυλείας για το 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
30/08/2013ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
14/08/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
14/08/2013ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
09/08/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας»
09/08/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα MΠIZANIOY»
08/08/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου»
06/08/2013ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
01/08/2013ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
01/08/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων –αναλώσιμων υλικών για την περίθαλψη αδέσποτων σκύλων»
01/08/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια εσωτερικής πόρτας για το ισόγειο ακίνητο επί της Αβέρωφ 6Δ, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελ. Μπάρκα ».
31/07/2013Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Κυλικείων
31/07/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
23/07/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΥΣ 2013
22/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
15/07/2013Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
11/07/2013«Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
11/07/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας / υπηρεσίας με τίτλο: "Δημιουργία ιστοσελίδας για την Τουριστική Προβολή"
10/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για ηλεκτροδότηση κτιρίου (Ν. Ζέρβα 57)».
09/07/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για εξωτερικό βάψιμο κτιρίου
08/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Εργασίες τερματισμού Δικτύου στο ΚΕΠ»
08/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μικλοϋλικών- μικροεργαλείων».
05/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πλακών, Κυβόλιθων και Τεχνητού Γρανίτη».
05/07/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών Φαρμακείου (ΟΚΠΑΠΑ)
05/07/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού (ΟΚΠΑΠΑ)
05/07/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ»-ΜΕΛΕΤΕΣ
04/07/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»
04/07/2013 «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»
04/07/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ»
03/07/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
03/07/2013ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ"
02/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αφαίρεση, μεταφορά και επανατοποθέτηση τεντών(ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
01/07/2013ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
26/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΥΣ 2013
19/06/2013Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας
18/06/2013ΝΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ κλπ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. MPIZANIOY
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
17/06/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών
17/06/2013ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΣΕΠ
13/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
13/06/2013Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
12/06/2013ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΜΗΝΩΝ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
11/06/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ»
10/06/2013ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 2013
10/06/2013ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2013
05/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
05/06/2013Περίληψη Διακήρυξης για ανάθεση του έργου "Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σπηλαίου Περάματος"
31/05/2013Ακύρωση της αριθμ. 43852/4513/24-05-2013 απόφασή μας.
31/05/2013anakoinosi gia dimini symbasi ergasias sto NPDD OKPAPA DHMOY IOANNITON
30/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρου του Ανοικτού δημόσιου μειοδοτικός διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
29/05/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
24/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
24/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ»
24/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
22/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών
22/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ»
21/05/2013ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)"
20/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΚ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
20/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
17/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙ-ΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
14/05/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΗ"
13/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
10/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013"
09/05/2013ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α
09/05/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του Κ.Α 10-6613. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α») Αριθμ. Διακήρυξης 4/2013
09/05/2013 Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αλουμινοκατασκευής για Αβέρωφ 6Δ-Κληροδοτήματος Μπάρκα».
09/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Κλιματιστικού για Αβέρωφ 6Δ-Κληροδοτήματος Μπάρκα
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
07/05/2013ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
02/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης για τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών»
30/04/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
30/04/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».
30/04/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
30/04/2013ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της Πράξης «ΕΞΟ-ΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
29/04/2013Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
22/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
09/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Λοιπές Παροχές σε Είδος ( Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας)».
08/04/2013Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την προμήθεια λιπασμάτων και σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου
08/04/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
05/04/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
05/04/2013Προμήθεια με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης "ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
04/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ"
04/04/2013Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
04/04/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
28/03/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (ΟΚΠΑΠΑ)
26/03/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS»
22/03/2013ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS"
22/03/2013Προμήθεια Υγραερίου για το κατάστημα Τ.Κ. Λιγγιάδων
21/03/2013Προμήθεια Ηλεκτρικής σκούπας (Οικονομικές Υπηρεσίες)
20/03/2013Προμήθεια ηλεκτρονικού οργάνου μετρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων –βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων».
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια ανατυπώσεων».
15/03/2013Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:"Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και ανακατασκευή Παιδικής Χαράς"
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων».
13/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια Ξυλείας».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έλεγχος μικροσωλήνωσης μητροπολιτικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών επί της οδού Ασημακοπούλου-Σ.Νικολάτου».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση καυστήρων».
12/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΧΡΩΜΑΤΩΝ».
12/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».
12/03/2013«Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
07/03/2013Διαγωνισμός για προμήθεια λιπασμάτων και σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου
20/02/2013Αποτελέσματα ΟΚΠΑΠΑ ΣΟΧ 4/2012
13/02/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ
05/02/2013Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας/καθαριστή με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό του Γυμνασίου Πεδινής
04/02/2013Αποτελέσματα ΟΚΠΑΠΑ ΣΟΧ 2/2012
17/01/2013Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσόξυλων
17/01/2013Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κρασιού
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Διοικητικού Στελέχους
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Κοινωνικών Λειτουργών
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην συμβουλευτική)
15/01/2013Πρακτικό τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση ΣΟΧ 3)
04/01/2013Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ4/2012)
28/12/2012Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των Σπηλαίων»
24/12/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 2/2012
12/12/2012ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ -ΣΤΗ
12/12/2012Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
10/12/2012Έγκριση όρων δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
06/12/2012Περιληπτική Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων-Βενζίνη Αμόλυβδη
06/12/2012Περιληπτική Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων-Πετρελαίου Θέρμανσης
04/12/2012Περίληψη διακήρυξης Δ΄ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Κληροδοτήματος "Ελ. Ζωγράφου"
04/12/2012Περίληψη διακήρυξης Δ΄τελειωτικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Κληροδοτήματος "Αγλ. Χαραλάμπους"
30/11/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "Αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων"
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εκτυπώσεις
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων-πετρελαίου θέρμανσης
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων - μελάνες εκτυπωτών
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
19/11/2012Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανών κοριτσιών της πόλεως των Ιωαννίνων ή αν δεν υπάρχουν και του νομού Ιωαννίνων από το Κληροδότημα Αγλαΐα Χαραλάμπους, έτους 2012.
19/11/2012Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (τεχνολογίας led) και νέων φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού δικτύου
15/11/2012Περίληψη διακήρυξης γ΄πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του κληροδοτήματος Ελ. Ζωγράφου στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 2 - Πλ. Ομονοίας 10)
12/11/2012Ανοικτός επαναληπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της Πράξης «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
01/11/2012Aνακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
01/11/2012Προκήρυξη - πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαρίστριας-στη
31/10/2012Αποτελέσματα προσλήψεων ΣΟΧ 2012/101-102-103 (ΟΚΠΑΠΑ)
25/10/2012Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2012-2013 (σίτιση Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ιωαννίνων ) »
22/10/2012Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
22/10/2012Κληροδότημα "Ελ. Μπάρκα" : Υποτροφία ακαδ. έτους 2012-2013 (Έντυπα)
17/10/2012Προκήρυξη πρόσληψης φωτογράφου στο Εικαστικό Εργαστήρι
17/10/2012Διακήρυξη Διαγωνισμού: "Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012"
11/10/2012Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
28/09/2012Περίληψη της διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ»
28/09/2012Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού Διαγωνισμού για το πρόγραμμα ADRION ART και απόφαση έγκρισης εκτέλεσης
28/09/2012Απόφαση για εκδίκαση ενστάσεων για την αξιολόγηση του αναδόχου για το έργο ADRION ART
28/09/2012Αποφάσεις για την εκδίκαση ενστάσεων σχετικά με τις προσλήψεις στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
17/09/2012Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη
13/09/2012Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου για ΚΔΑΠ
10/09/2012Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολείων
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στην Ορχήστρα του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στη Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό Εργαστήρι
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη δασκάλων χορού και μουσικού συνοδού
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου
03/09/2012Προκήρυξη έργου: Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής
29/08/2012Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια λιπαντικών
29/08/2012Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας Λιπαντικών
29/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
29/08/2012Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού: "Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου"
27/08/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
24/08/2012Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος
23/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PILTOUR
23/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CA.V.E.
14/08/2012Ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Βοτανικού
10/08/2012Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012«Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “CA.V.E.”» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012«Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης /ήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης «Contemporary Art in the Cross-border Regions of Greece and Italy» με διακριτικό τίτλο “ADRION ART” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το ADRION ART
09/08/2012Ακύρωση διαγωνισμών που δημοπρατήθηκαν στο πλαίσιο ενταγμένων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 Πράξεων
06/08/2012Προκήρυξη διαγωνισμού έργου: Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από την θέση "Τούμπα" ως την θέση "Βουνοπλαγιά"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "PILTOUR"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "CAVE" (ΙΙ)
02/08/2012Περιλήψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "CAVE"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "ADRIONART"
27/07/2012Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2012-2013
26/07/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού
23/07/2012Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού Λυκείου Πεδινής
19/07/2012Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου
18/07/2012Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου
12/07/2012Προκήρυξη Διαγωνισμού Σύνθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων (1913 – 2013).
03/07/2012Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
27/06/2012Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ιωαννιτών
26/06/2012Επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ
08/06/2012Προκήρυξη Διαγωνισμού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Λυμάτων Τ.Δ. Πεδινής
08/06/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
05/06/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
30/05/2012Δημοπράτηση του έργου "Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς"
28/05/2012Δημοπράτηση του έργου: Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου κτηρίου «Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα»
22/05/2012Διακήρυξη τεχνικού ασφαλείας
22/05/2012Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
21/05/2012Διακήρυξη για υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης SUPER και αμόλυβδης)
08/05/2012Επαναδιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (Κατάστημα Αλληλεγγύης)
17/04/2012ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
17/04/2012ENOIKIASH AKINHTOY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
04/04/2012Προκήρυξη για πρόσληψη 3 μουσικών στη Φιλαρμονική
04/04/2012Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου για παιδικό σταθμό
28/03/2012Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών (Κατάστημα Αλληλεγγύης)
28/03/2012Διακήρυξη για την εκμίσθωση κυλικείου Ζωσιμαίας
22/03/2012Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ξενώνα
21/03/2012Προκήρυξη για πρόσληψη 16 μουσικών στην ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
20/03/2012Προσλήψεις για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ιωαννίνων
19/03/2012Aνακοίνωση Δήμου για ακύρωση της ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
19/03/2012Επαναδιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού τροφίμων
16/03/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
17/02/2012Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων
16/02/2012Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ
16/02/2012Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μεταφορά Μαθητών
13/02/2012Πρόγραμμα CYCLO - Περίληψη Διακήρυξης (Ορθή Επανάληψη)
10/02/2012Περιληπτική διακήρυξη για προμήθεια πλαστικών καρεκλών
07/02/2012Πρόσληψη ενός (1) καθηγητή μονωδίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
07/02/2012Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
01/02/2012Πρόχειρος διαγωνισμός για την "Προμήθεια έτοιμων Γευμάτων Συσσιτίων"
01/02/2012Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
24/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Φωτοτυπικό μηχάνημα)
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Πολλαπλών Εκτυπώσεων
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εκτυπώσεων Εντύπων
17/01/2012Περιληπτικές διακηρύξεις για κρασί, ξύλα, κούλουμα
17/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
16/01/2012Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων
12/01/2012Aνοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ
16/12/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων-πετρελαίου θέρμανσης
16/12/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων-βενζίνης αμόλυβδης
05/12/2011ΣΟΧ 5 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων (κωδ. θέσης 110, 111, 112, 113)
29/11/2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
14/11/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 5
11/11/2011Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου
01/11/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για παιδικό σταθμό
01/11/2011Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτων Κ.Α.Π.Η
31/10/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου
20/10/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων
06/10/2011Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής
04/10/2011Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης SUPER και αμόλυβδης)
30/09/2011ΣΟΧ 4 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων
28/09/2011Δημόσια Διαβούλευση: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας»
22/09/2011Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
21/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Εκπαιδευτικού Υλικού
21/09/2011ΣΟΧ 1 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων
14/09/2011Ορθή Επανάληψη της ΣΟΧ3/2011 για τον κωδικό θέσης 106
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Κρεοπωλείου"
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Οπωροπωλείου"
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Καθαριότητας"
13/09/2011Πρόσληψη προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
12/09/2011ΣΟΧ 3 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων (κωδ. θέσης 104, 105 και 106)
05/09/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
02/09/2011ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
01/09/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
31/08/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ- ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2011
25/08/2011ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ MIS 327559
19/08/2011Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο
17/08/2011Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 4 (ΟΚΠΑΠΑ)
04/08/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 3
04/08/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 2
03/08/2011Προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ 1/2011, κωδ. θέσης 101, 102, 103
02/08/2011Προκήρυξη μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου
29/07/2011Πρόγραμμα CYCLO
29/07/2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
27/07/2011Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στο Εικαστικό Εργαστήρι και στη Σχολή Χορού
27/07/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση δύο ακινήτων στην περιοχή Καλούτσιανης
20/07/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου
19/07/2011Διαγωνισμός συγγραφής μελέτης με θέμα την εβραϊκή κοινότητα Ιωαννίνων
18/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύωσης
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για εκτυπώσεις αφισών - προγραμμάτων - εισιτηρίων - flyers
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για εκτυπώσεις εντύπων
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων - μελάνες εκτυπωτών
08/07/2011Προσλήψη 3 ατόμων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"
14/06/2011Προσλήψεις στα ΚΔΑΠ για τους θερινούς μήνες
13/05/2011Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
11/05/2011Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Πνευματικό Κέντρο (πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.)
09/05/2011Ακύρωση Διαγωνισμού για «Ψυχαγωγικό υλικό» και «Ηλεκτρονικούς υπολογιστές»
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Έντυπων Υλικών Φαρμακείου
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Έντυπων Υλικών Μηχανογράφησης και Εκτυπώσεων
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ψυχαγωγικού Υλικού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Τροφίμων
13/04/2011Πρόσληψη Α.Μ.Ε.Α στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
07/04/2011Προκήρυξη Επιστημονικού Συνεργάτη
pinakothiki-ioanninon dipe1

Χρήση Ασύρματου Δικτύου (LIVE)

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina