Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
Είστε εδώ: Προκηρύξεις

ΗμερομηνίαΤίτλος
11/12/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
04/12/2017Ακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο - MOTIVATE
30/11/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ.ΔΑΣΥΛΙΟΥ,ΚΑΤΣΙΚΑΣ
28/11/2017ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
24/11/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 10ο ΚΑΙ 8ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.
22/11/2017"Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό κωδικός θέσης 104, ΠΕ Διοικητικό Στέλεχος κωδικός θέσης 114, σύμφωνα με την αναμόρφωση των πινάκων μετά από την υπ'αριθμ.60/2017 απόφαση του ΑΣΕΠ."
21/11/2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ - MOTIVATE
17/11/2017ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
15/11/2017ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ
15/11/2017ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
14/11/2017«Προμήθεια ανατυπώσεων» και «Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων»
09/11/2017ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
09/11/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΓΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
07/11/2017Προκήρυξη για εκμίσθωση κυλικείου στο Πέραμα (2ου Δημοτικού)
03/11/2017ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 65/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
02/11/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για «Προμήθεια Εορταστικού στολισμού» και «Επισκευή υπάρχοντος εορταστικού εξοπλι-σμού» .
02/11/2017Διακήρυξη για το έργου ''ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΩΝ''
02/11/2017Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω Διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης και επιβράβευσης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
27/10/2017Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης : Διευκρινήσεις επί Υπομνήματος Σπ. Λωρίδα για τον Συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» (α. Δ.Ε. Ιωαννίνων και β. Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος) [ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) 17PROC002090769 2017-10-16].
25/10/2017ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια επίπλων»,
16/10/2017Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"
16/10/2017Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» (α. Δ.Ε. Ιωαννίνων και β. Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος)
13/10/2017ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ "Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου"
12/10/2017Προκύρηξη για θέση καθαρίστριας,στο νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου
25/09/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΟ (2) Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
20/09/2017Πινακες καταταξης πρόσληψης Π.Ο.Χ (ΣΟΧ 1 -2017)
08/09/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.812,00€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
05/09/2017«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ ,(4 ομάδες)»
04/09/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
04/09/2017«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ ,(4 ομάδες)»
29/08/2017ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
29/08/2017Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)
29/08/2017Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)
25/08/2017Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου
24/08/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
24/08/2017Προκηρύξεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.
23/08/2017Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Σπήλαιο Περάματος
22/08/2017Ακύρωση Δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ»
21/08/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 6ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45.2017)
21/08/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών.
17/08/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού “Ιωάννινα” στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 51.993,20€ (πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
17/08/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιωαννίνων» και «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.476,00 € με Φ.Π.Α.
16/08/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
07/08/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών
04/08/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
04/08/2017ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, περίληψη διακ. 6ΩΗ8ΟΞΛΤ-Μ7Ξ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 5ου Γυμνασίου, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31/07/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΓΑΣΗ ΔΥΟ (2) Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43.2017)
28/07/2017Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση
27/07/2017''ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ''
25/07/2017«Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας»
24/07/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών»
17/07/2017Τευχή Διαγωνισμού Ανάθεσης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Περιοχών Δροσιάς-Πεντέλης-Ζευγαριών και Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών (ΠΟΛΕΝΟΤ ΧΧΙΙΙ)
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)»
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"»
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"»
10/07/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ελαστικών»
05/07/2017ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
03/07/2017ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.ΛΠ.» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου , προϋπολογισμού 108.779,32 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
03/07/2017Συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την : Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου (2 Ομάδες) - Προμήθεια Σκυροδέματος & Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων
30/06/2017Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2017-2018)»
28/06/2017Συνοπτικός διαγωνισμός : «Προμήθεια χρωμάτων» και «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών»
26/06/2017Προμήθεια Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Εργοταξίου – Υδραυλικών - Πρασίνου & Αναλώσιμων Ειδών Κηπουρικής (4 ομάδες)
23/06/2017ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΠΕΡ ΔΙΑΚ. διαγων. 2-3 ΕΠΑΛ ΩΟΒΕΟΞΛΤ-ΦΞΚ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2-3 ΕΠΑΛ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22/06/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
09/06/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων» και «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών»
09/06/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
09/06/2017Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός "Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας)" έτους 2017
06/06/2017Ανάρτηση ανακοίνωσης και τοπογραφικού διαγράμματος διαδικασίας κύρωσης τμημάτων δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ Μαρμάρων Δήμου Ιωαννιτών
31/05/2017ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
29/05/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
19/05/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"
11/05/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
08/05/2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
03/05/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ¨
28/04/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΗΣΕΩΝ", ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002204, ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002516 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002596, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020",
27/04/2017 Διακήρυξη και υπόλοιπα έγγραφα για τον Διαγωνισμό εκπόνησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών»
21/04/2017Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (υποέργο 3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 ΤΕΒΑ
13/04/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2016-2017)"
12/04/2017Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ΄Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών΄
12/04/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.812,00€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
11/04/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ (ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
10/04/2017Διετής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 199.999,70 €.
05/04/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
05/04/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
05/04/2017ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ
04/04/2017Τεύχος Δημοπράτησης έργου "Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Περάματος"
04/04/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Εντύπων Υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεων 38.000,00€» ( Τριάντα Οκτώ χιλιάδες Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμ-βανομένου του Φ.Π.Α..
31/03/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
31/03/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
30/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
30/03/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΨΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ. 15/2017)
29/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
29/03/2017Ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας του διετή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικού προϋπολογισμού 199.999,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε Συστημικό Αριθμό : 39546
28/03/2017ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΦΟΤΡΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ
23/03/2017Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων: 1) Δημοτικού Σχολείου Πεδινής 2) 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιά-δων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για τη κάλυψη των αναγκών Θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.393,26€ ( εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι εκατοστών) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
22/03/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου Ιωαννιτών , προϋπολογισμού 74.399,23€ ( Εβδομήντα Τέσσερις χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Είκοσι Τρία λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
21/03/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΟΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (4 ΟΜΑΔΕΣ)
17/03/2017Προμήθεια αδρανών υλικών
17/03/2017Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 199.999,72 €
13/03/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2ου ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑ.Λ -3ου ΕΠΑ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13/03/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΟΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10/03/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
09/03/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΣΙΚΑΣ
08/03/2017Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλωβών στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων»
07/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
07/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΚΛΩΒΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Κ.Λ.Π.)»
03/03/2017Προμήθεια : «ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»
28/02/2017ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΣΤΟΣ" έτους 2017
24/02/2017ΘΕΜΑ: Επαναληπτικός Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ»
24/02/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
24/02/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
23/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 6.983,00 €
23/02/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
23/02/2017Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ και ΕΚΤΑΦΗΣ»
23/02/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
22/02/2017Προμήθεια ειδών καθαριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
20/02/2017Προμήθεια εντύπων για τις εκδηλώσεις και την λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
20/02/2017Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
17/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 1.450,00 €
13/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 29.800,00 €
13/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ " ΠΟΣΟΥ 10.000,00 €
13/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
08/02/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ:Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ»
06/02/2017ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
06/02/2017 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΝ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ - ΕΦΥΡΑΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ)
03/02/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
03/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
03/02/2017Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο: «Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»
02/02/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 7ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ" ΠΟΣΟΥ 1.116,00 €
31/01/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ»
27/01/2017«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλλη-λεγγύης και Προσχολικής Αγωγής
25/01/2017Πρόσληψη με Δίμηνη Σύμβαση
24/01/2017ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ. Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΧΟΡΤΟ
24/01/2017
20/01/2017Βελτίωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και πλατειών
18/01/2017Αποτελέσματα για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου του Σπηλαίου Περάματος
17/01/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.232,00 €
17/01/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 807,78 €
05/01/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
04/01/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
04/01/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
04/01/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΣΙΚΑΣ
04/01/2017ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
04/01/2017ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
04/01/2017ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
30/12/2016Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων».
29/12/2016Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
27/12/2016Προμήθεια υλικών – εργασιών συντήρησης, στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοπάνων
23/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
22/12/2016Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2016 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ
20/12/2016Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος»
19/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.820,26 €
16/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΣΑΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 1.620,00 €
15/12/2016Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτών (8) μηνών για το Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων
14/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 740,47 €
13/12/2016ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ"
13/12/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ
13/12/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ
13/12/2016Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
09/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 4.995,25 € ΜΕ ΦΠΑ
07/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ 650,00 €
07/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΣΟΥ 2.500,00 €
07/12/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού Γηπέδου Ανατολής»
07/12/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 5.034,03 €
06/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ 350,00 €
06/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.320,00 €
06/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 1.023,00 €
05/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α." ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 3.560,73 €
01/12/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.000,00 €
30/11/2016Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση των έργων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
30/11/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την διενέργεια των προμηθειών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
25/11/2016Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: «Ανέγερση νηπιαγωγείου στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιία”»
25/11/2016Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκπόνησή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: «6/θ Δημοτικό Σχολείου Νεοχωροπούλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου»
25/11/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ και Εκτυπωτών»
24/11/2016Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: « ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ»
23/11/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας / υπηρεσίας με τίτλο: Μεταφορά των γραφείων & λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
22/11/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
22/11/2016Ανάκληση της υπ. Αριθ. 73911/11867 – 7/11/2016 με θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ασφαλείας εργοταξίου – πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Παμβώτιδος» και ματαίωση της διαδικασίας.
17/11/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ποσού 5.100,00€
17/11/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Α)«Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας» Β)«Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» και Γ)«Προμήθεια Πινακίδων Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμών: 5.039,36 € ,3.014€ και 4.500,00€ αντιστοίχως
11/11/2016ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού»
06/09/2016Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,
10/11/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
09/11/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
09/11/2016Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ & ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ»
07/11/2016ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΥ) και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
07/11/2016Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ασφαλείας εργοταξίου – πρώην Δημαρχείου Δ.Ε. Παμβώτιδος
07/11/2016«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»
03/11/2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
01/11/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 950 € ΜΕ ΦΠΑ
31/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 11ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΟΣΟΥ 650,00 ΜΕ ΦΠΑ
31/10/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναμνηστικών Πινακίδων και Αυτοκόλλητα Εξοπλισμού για την προμήθεια -Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών» με κωδικό MIS 375312 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα » ΚΑ 15.6699.002
27/10/2016ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού»
27/10/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών»
27/10/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ»
26/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 1.711,20 € ΜΕ Φ.Π.Α.
26/10/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΨΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ »
26/10/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
25/10/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»
24/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 1.992,50 €
19/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 900,00 €
19/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.200,00 €
18/10/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με θέμα: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών»
18/10/2016"Προμήθεια μηχανημάτων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
14/10/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
14/10/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ & ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ»
14/10/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
12/10/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων βιβλιαρίων ανασφαλίστων σφραγίδων - ανατυπώσεων»
11/10/2016ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
11/10/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης - προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού - προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα - προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ»
07/10/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-17»
06/10/2016Απόφαση σχετικά με τις ενστάσεις για τις προσλήψεις στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης
05/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 1.620,00€
03/10/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 9.997,50 €
29/09/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 – 2018»
29/09/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 – 2018»
28/09/2016Έγκριση πρακτικών επιτροπών αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
26/09/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης - προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού - προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα - προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ>>
26/09/2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
20/09/2016Διόρθωση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης
14/09/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης - προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού - προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα - προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ»
31/08/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
06/09/2016Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης
05/09/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας»
30/08/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
23/08/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
23/08/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ 5ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 722,00 €
22/08/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 512,00 €
19/08/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΠΕΛΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 3.818,00 €
19/08/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟΝ 3ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟ 2.175,00 €
11/08/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για μίσθωση γραφείων εμβαδού 150,00 – 200,00 τ.μ. περίπου για την στέγαση του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
09/08/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ»
09/08/2016ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ
04/08/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ & ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
03/08/2016Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
03/08/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σχολικού έτους 2016-2017 »
03/08/2016ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εργασία/υπηρεσία: «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών»
01/08/2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
01/08/2016ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
25/07/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
20/07/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : « Εργασίες Αποκατάστασης Στέγης Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Νήσου»
19/07/2016Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
15/07/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΜΕΧΡΙ 31/10/2016 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΨΕΠ
13/07/2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
13/07/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 2.232,00 €
13/07/2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
12/07/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 205,00 €
12/07/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
30/06/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 245,00€
30/06/2016Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ»
29/06/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
29/06/2016ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 202 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 161Β)
28/06/2016Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
23/06/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 10.800,00 €
17/06/2016ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ
08/06/2016 Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»
07/06/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΟΣΟΥ 617,00 €
07/06/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
03/06/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 907,12 €
03/06/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 7ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 700,00 €
03/06/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (ΣΟΒΑΔΕΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 300,00 €
03/06/2016ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ
02/06/2016ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ανοιχτός ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
01/06/2016Αποτελέσματα πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1 - 2016)
01/06/2016Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
30/05/2016ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ.
27/05/2016ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
27/05/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.355,50 €
25/05/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΟΣΟΥ 6.355,50 €
25/05/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ταχυμεταφορές»
24/05/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΟΣΟΥ 700,00 €
24/05/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (ΣΟΒΑΔΕΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΟΣΟΥ 300,00 €
23/05/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων».
20/05/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος κλιματισμού στο ΚΕΠ»
20/05/2016ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2016-2018'
20/05/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μαρμάρων γραφείων ΚΕΠ» και «Προμήθεια πλακιδίων εσωτερικού χώρου στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 4» .
12/05/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟΝ 10ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΟΥ 625,90 €
12/05/2016«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 – 2018»
12/05/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
10/05/2016ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ"
10/05/2016ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ"
05/05/2016Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
28/04/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 2.600,00 €
26/04/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 768,00 €
26/04/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22/04/2016ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/04/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
21/04/2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΨΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
19/04/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 6.000,00 €
19/04/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 4.000,00 €
15/04/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ BOILER ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 460,00 €
14/04/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 500,00 €
13/04/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 4.250,00 €
11/04/2016«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 – 2018»
06/04/20162ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗ-ΣΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
05/04/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
04/04/2016ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 35/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
01/04/2016 Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων - υπογειοποίηση κάδων - (2016 – 2017)
31/03/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ¨ΠΟΣΟΥ 5.000,00 €
31/03/2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΨΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
28/03/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 1.550,00 €
28/03/2016«Προμήθεια Ελαστικών»
21/03/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ 32/2016
17/03/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
17/03/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
17/03/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICRΟCHΙP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ)»
16/03/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοιχτός ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
15/03/2016ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΠΟΣΟΥ 8.230,85
15/03/2016Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή προσφορών) της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών», για το έτος 2016
11/03/2016Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
11/03/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 580,50€
08/03/2016Διευκρινήσεις για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
04/03/2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ ΣΕ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ
04/03/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 415,00 €
02/03/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ, ΠΟΣΟΥ 8.230,85€
02/03/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"
01/03/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
01/03/2016ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ
29/02/2016ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
26/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 2.190,00 €
26/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 1.103,50 €
26/02/2016Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
26/02/2016Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ».
26/02/2016ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
25/02/2016Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων 21ου & 18ου Δημ. Σχολείων
24/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 8.000,00 €
23/02/2016Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ανελκυστήρων».
23/02/2016Απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΔήμοςΝΕΤ/ e-postirixis
23/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 633,45 €
23/02/2016Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
23/02/2016Απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών από την «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» - «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
22/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ" ΠΟΣΟΥ 810,00 €
19/02/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεχνητού γρανίτη ».
19/02/2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
19/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
18/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
17/02/2016ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2016 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
16/02/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ , ΠΟΣΟΥ 492,00 €
16/02/2016Αποφάσεις έγκρισης πρακτικών της επιτροπής για προμήθειες έτους 2016, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
16/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ & ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
15/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ" ΠΟΣΟΥ 9.998,34 €
12/02/2016Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγκιάδων
11/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΠΟΣΟΥ 510,40 €
10/02/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ 400,00 €
10/02/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ 9ο ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ 545,00 €
10/02/2016Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσόξυλων
10/02/2016Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κρασιού
10/02/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΩΝ LAMINATE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΟΣΟΥ 1.120,00 €
08/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ 9ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ 545,00
08/02/2016Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», σχετκά με την Εγγυητική Συμμετοχής
05/02/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΠΟΣΟΥ 380,90€
05/02/2016ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΠΟΣΟΥ 1.019,00
05/02/2016ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 5ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 360,00
04/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-7135.003 ΠΟΣΟΥ 1.425,00
04/02/2016ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»
03/02/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
28/01/2016ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
28/01/2016ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
28/01/2016ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2015 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
28/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-7133.003 ΠΟΣΟΥ 2.510,00
28/01/2016ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»
27/01/2016ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θέμα: Διενέργεια απ΄ ευθείας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
25/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
22/01/2016Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θέμα: Διενέργεια απ΄ ευθείας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
21/01/2016Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμου για εκτυπώσεις εντύπων
21/01/2016Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
21/01/2016Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμου για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων: Μελάνες εκτυπωτών
21/01/2016Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
21/01/2016Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμου «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
21/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-7133.001 ΠΟΣΟΥ 2.540,00
21/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑ 10-6661 ΚΑΙ ΚΑ 10-6261.003 ΠΟΣΟΥ 5.793,43
20/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑ 10-6654 ΠΟΣΟΥ 238,00
20/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-7135.001 ΠΟΣΟΥ 1.127,00
19/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑ 10-6261.001 ΠΟΣΟΥ 2.518,75
19/01/2016ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗ ΖΩΗΣ
18/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑ 10-6699 ΠΟΣΟΥ 3.586,00
18/01/2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑ 10-6661 ΠΟΣΟΥ 2.000,00
12/01/2016Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής
08/01/2016Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Κατσικάς
05/01/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
05/01/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2015 ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
05/01/2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
30/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ" ΚΑ 10-7134.001 ΠΟΣΟΥ 2.010,00
30/12/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥ-ΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »
28/12/2015Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
28/12/2015ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015
24/12/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (U.P.S.)
24/12/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ η/υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
24/12/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
23/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΚΑ 10-7133.001 ΠΟΣΟΥ 1.649,00
23/12/2015ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/12/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DEXION ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
21/12/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 42227/6532/09-06-2015 απόφασής μας που αφορούσε την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
18/12/2015Ανακοίνωση Δήμου για οχτάμηνη σύμβαση
18/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ10-6261.002 ΠΟΣΟΥ 2.520,00
17/12/2015Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
17/12/2015Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση-αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου».
16/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
16/12/2015Περίληψη διακήρυξης πρόχειρης δημοπρασίας για το έργο "Ανακατασκευή οδού Γιάννη Καλατζή"
16/12/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού σύλληψης σκύλων».
16/12/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:Προμήθεια Φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών για ανθρώπινη χρήση (καταφύγιο αδέσποτων ζώων)
14/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6622.001 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ" ΠΟΣΟΥ 4.257,00
10/12/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εμβαδού 90 – 100 τ.μ. περίπου για την μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου
08/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6611 ΠΟΣΟΥ 1.722
08/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΠΟΣΟΥ 3.479,24
08/12/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ εμβαδού 70 τ.μ. περίπου για την στέγαση δημοτικών παρατάξεων
08/12/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εμβαδού 100 – 150 τ.μ. περίπου για την τοποθέτηση του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας
03/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΕ 10-7134.001 ΠΟΣΟΥ 12.662,85 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΕ 10-7134.002 ΠΟΣΟΥ 2.337,00
02/12/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΤΟΥ ΚΑ 10-6611 ΠΟΣΟΥ 1.072,20
30/11/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή κλειστών προσφορών) της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» - ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
27/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6614 ΠΟΣΟΥ 3.430,35
27/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΠΟΣΟΥ 1.120,00
26/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ" ΤΟΥ Κ.Α. 10-7133.003 ΠΟΣΟΥ 1.160,00
24/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 73/2015
23/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 850,00
23/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6261.001 ΠΟΣΟΥ 677, 00
23/11/2015«Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2015-2016) ».
23/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ " ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6117 ΠΟΣΟΥ 6.000,00
20/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩ" ΤΟΥ ΚΑ 00-6431 ΠΟΣΟΥ 3.656,79
20/11/2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών
19/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑ 10-7121 ΠΟΣΟΥ 1.225,00
19/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 4ου ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΚΑΙ 10-6261.001 ΠΟΣΟΥ 940,00
16/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑ 10-7133.001 ΠΟΣΟΥ 480,00
13/11/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοιχτός ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
12/11/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» του Δήμου Ιωαννιτών
12/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
12/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
10/11/2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ 8ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΠΟΣΟΥ 822,74
10/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΠΟΣΟΥ 501,75
09/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ 8ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6662, ΠΟΣΟΥ 822,74
09/11/2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΑ'' ΤΟΥ Κ.Α. 10-6662, ΠΟΣΟΥ 2.577,50
06/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΑ" ΤΟΥ ΚΑ 10-6662 ΠΟΣΟΥ 2.577,50 €
05/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑ 10-6654 ΠΟΣΟΥ 523,98
05/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑ 10-6661 ΠΟΣΟΥ 643,85
04/11/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αντιμετώπιση καταστροφών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ΟΜΑΔΑ Α)
04/11/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αντιμετώπιση καταστροφών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ΟΜΑΔΑ Α)
03/11/2015«Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών Ινών σε Ανατολή, Παμβώτιδα, Μπιζάνι και Πέραμα»
03/11/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Επαναληπτικός Ανοιχτός ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
02/11/2015Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
02/11/2015Συντήρηση και επισκευή των ΦΑΧ
30/10/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Παροχή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την παροχή γραμμής μεταφοράς δε- δομένων {υποέργο του έργου Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκ.. και αντικατάσταση δικτύων (ΕΣΠΑ) ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΗΣ}».
30/10/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού καταστήματος Σταυρακίου»
29/10/2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
19/10/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
16/10/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων με θερμή άσφαλτο (Δ.Ε. Ιωαννίνων)»
14/10/2015Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ»
06/10/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
23/09/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: : Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-16
23/09/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/09/2015Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΟΧ 1/2015)
21/09/2015Θέμα: Διενέργεια με ην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)»
21/09/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ»
21/09/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ-ΑΣ»
16/09/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ
16/09/2015ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
16/09/2015ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ
16/09/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
10/09/2015Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 2ου Γυμνασίου Ανατολής και του 9ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
09/09/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
09/09/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
09/09/2015ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
09/09/2015«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)».
28/08/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
07/09/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 65113/9684/02-09-2015 απόφασή μας.
03/09/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
02/09/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
02/09/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ»
31/08/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. ΣΟΧ 1/2015) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ
28/08/2015Προκηρύξεις - ανακοινώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού ης Κοινωφελούς Επιχείσηης
28/08/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ" ΚΑ 10-7133.001 ΠΟΣΟΥ 700,00
27/08/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙ ΑΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ" ΚΑ 10-7135.001 ΠΟΣΟΥ 1.826,24
27/08/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ" ΤΟΥ ΚΑ 10-6699 ΠΟΣΟΥ 1.673,17
26/08/2015Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
25/08/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αντιμετώπιση καταστροφών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
24/08/2015Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 6ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
21/08/2015ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CULT-ROUTES (ΑΡ.ΠΡ.61969/9231/18-8-2015)
20/08/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Δρόμων Πυροπροστασίας σε δύσβατους δρόμους στη Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
20/08/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF/YHF (ΣΑΤΑ 2015 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)»
20/08/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ »
20/08/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ» και "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ)ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
18/08/2015Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές» (“Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes”) που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξία 42.000,00 €. μετά του Φ.Π.Α..
31/07/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAMINATE ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Α. 10-7135.001 ΠΟΣΟΥ 2.400,00
28/07/2015Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων με Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό
27/07/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
27/07/2015«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών
17/07/2015ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΡΙΘΜ ΔΙΑΚ 37/2015
20/07/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2015
17/07/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
17/07/2015 Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
16/07/2015«Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ».
14/07/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ" ΤΟΥ Κ.Α. 10-6261.001 ΠΟΣΟΥ 2.770,00
08/07/2015ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 10/7/2015 - JOY WELCULT
03/07/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ»
03/07/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ»
02/07/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
30/06/2015Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας 4Μ για την Τεχνική Υπηρεσία.
29/06/2015«Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό τάφρων και εργοταξίου (ΣΑΕΠ530Ηπείρου με Κ.Α.2014ΕΠ53000007)».
24/06/2015ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥMAΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICROCHIP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ) & - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»- ΟΜΑΔΑ Β ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45983/7016-18-06-2015
23/06/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ CONTAINER"
23/06/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ CONTAINER"
23/06/2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
18/06/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥMAΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICROCHIP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ) & - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»
17/06/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
17/06/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
17/06/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
16/06/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
16/06/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
11/06/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
11/06/2015«Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ».
11/06/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
08/06/2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
02/06/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μικλοϋλικών- μικροεργαλείων».
27/05/2015«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κλπ »
27/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την Διενέργεια φανερής και προφορικής δημο-πρασίας για την εκποίηση Ο.Τ.Κ.Ζ.
26/05/2015ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
22/05/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ»
20/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών
20/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συντήρηση και επισεκυή των Η/Υ και των εκτυπωτών
20/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
20/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Ακύρωση της αριθμ. 27213/4078/21-04-2015 απόφασή μας
20/05/2015Πρόχειρος, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας»
15/05/2015Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
15/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας»
11/05/2015ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 650,00
07/05/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας»
05/05/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ-ΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
05/05/2015Ανοικτή πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και λοιπών μεταλλικών τμημάτων τους που θα περισυλλεγούν από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ιωαννιτών, με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο κέντρο εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.
04/05/2015Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών».
29/04/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (θέση «Ψιλή Γορίτσα»)
29/04/2015ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ
27/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κλπ»
27/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ανανέωση-Διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφάλειας».
17/04/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/04/2015Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
21/04/2015Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 για θέματα δημοσίων έργων και προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ - ΣΕΣ κ.λ.π)
21/04/2015ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣH ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ–ΣΤΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
21/04/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑ-ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
21/04/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ»
15/04/2015«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ , ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ »
15/04/2015Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογραφησης και πολλαπλών εκτυπωσεων - Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα- Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ
15/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ»
15/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ»
15/04/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ».
09/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
09/04/2015πρόχειρος διαγωνισμός για την εργασία με τίτλο : «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (OTS)».
08/04/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ KAI ΤΟ PARKING ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ ΚΑ 10-6262 ΠΟΣΟΥ 500,00
08/04/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ταχυμεταφορές».
07/04/2015Πρόχειρος, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας»
03/04/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑ 10-7134.001 ΠΟΣΟΥ 2.500,00
01/04/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
31/03/2015πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
31/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα: πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
30/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑ 10-7134.001 ΠΟΣΟΥ 2.150,00
27/03/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε Μπιζανίου».
27/03/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε Μπιζανίου».
27/03/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
27/03/2015 ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις που αφορούν τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ »
26/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθ. ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων».
24/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑ 10-6622.001 ΠΟΣΟΥ 5.000,00
23/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 10-6613 ΠΟΣΟΥ 9.966,09
20/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
18/03/2015ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"
18/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
18/03/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
17/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: "Ταχυμεταφορές"
17/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ»
17/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»
13/03/2015ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
10/03/2015Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
09/03/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
05/03/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή κλειστών προσφορών) της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» - ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
03/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
03/03/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ
02/03/2015Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
27/02/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)
24/02/2015Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ανελκυστήρων»
24/02/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών», για το έτος 2015
24/02/2015Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
20/02/2015ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
18/02/2015 Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων-εσοχών».
18/02/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
12/02/2015ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ"
12/02/2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΑΕΜ ΑΕ
12/02/2015Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από την «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» - «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
10/02/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας: «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».
06/02/2015Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 3ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
05/02/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
03/02/2015Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
03/02/2015ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2014 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
03/02/2015ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2014, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
02/02/2015Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
22/01/2015Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014) του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
22/01/2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ με τίτλο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ”
21/01/2015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
13/01/2015Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε Παμβώτιδας».
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ»
22/12/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
19/12/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
18/12/2014Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014)
18/12/2014ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2014 ΟΚΠΑΠΑ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΙ – ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ -ΑΦΙΣΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - FLYERS
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
17/12/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
17/12/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
17/12/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
15/12/2014Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 για θέματα δημοσίων έργων και προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ - ΣΕΣ κ.λ.π)
11/12/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 6ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
11/12/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εορταστικού στολισμού».
11/12/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/921/8-12-2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
09/12/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
08/12/2014Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας
04/12/2014Έκδοση της προκήρυξης 1Ε/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/ 18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
02/12/2014Προμήθεια μηχανισμών θυρών, ρολών και τηλεκοντρόλ
28/11/2014Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου»
20/11/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού».
20/11/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αρ. ΣΟΧ 2/2014) ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
18/11/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
18/11/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
18/11/2014ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
18/11/2014ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
17/11/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
17/11/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
17/11/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Προσέγγιση LEADER – Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013)» (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
13/11/2014Πρόχειρος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ»
10/11/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 4ου ΓΕ.Λ. - Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
06/11/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία "Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων"
30/10/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
16/10/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S. (Υ.Μ.Ε. 28366/2098/60)».
14/10/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων των 5ου και 26ου Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων
08/10/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 4ου ΓΕ.Λ. - Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
08/10/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων
07/10/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
06/10/2014«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΟΚΠΑΠΑ»
03/10/2014: Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (2014-2015)».
30/09/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
26/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
26/09/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
18/09/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
16/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
15/09/2014Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
10/09/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤOY ΚΥΛΙΚΕΙOY ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
02/09/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
02/09/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ –ΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
02/09/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής και του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
01/09/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
29/08/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014-2015
27/08/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ (MICRΟCHΙP-ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ)»
27/08/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ»
22/08/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
20/08/2014ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντι-κών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώ-πων 2014 – 2015»
20/08/2014: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
08/08/2014
08/08/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
05/08/2014ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
31/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
31/07/2014«Προμήθεια ups ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ»
30/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
29/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
29/07/2014Ανοιχτός, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος»
29/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)
28/07/2014ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου» & «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου αυτόματου ποτίσματος
25/07/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: : Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
23/07/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
22/07/2014ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
21/07/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων της Σχολικής Κοινότητας του 9ου Γ.Ε.Λ. και του 11ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
18/07/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ - ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΩΝ
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ».
16/07/2014ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
09/07/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
09/07/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
08/07/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 7ου Γ.Ε.Λ. Ιωαννίνων και του Γυμνασίου Περάματος
07/07/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
02/07/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ».
01/07/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο :«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
01/07/2014Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ»
30/06/2014Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
30/06/2014Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
26/06/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων του Γενικού Λυκείου Κατσικά και του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
26/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου του 7ου Σημ. Σχολείου Ιωαννίνων
26/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 6ου Γυμνασίου και του 7ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
25/06/2014ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ«Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών»
20/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών ενημερωτικών πινακίδων για τις παιδικές χαρές».
20/06/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ(«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».)
19/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
19/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
18/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του Γυμνασίου Κατσικά και του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
18/06/2014Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ»
17/06/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τον ΟΚΠΑΠΑ"
17/06/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
17/06/2014 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ(ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».
17/06/2014 «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ(ΣΑΤΑ 2014 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)».
16/06/2014Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών
12/06/2014Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
12/06/2014ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
11/06/2014ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
11/06/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης»
06/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ"
05/06/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π.»
05/06/2014
04/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
04/06/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Λοιπές Παροχές σε Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
30/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
04/06/2014
02/06/2014προμήθεια με τιτλο "αναβάθμιση του προγράμματος με την ονομασία ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ της εταιρείας softway products ¨της Τεχνικης Υπηρεσίας
02/06/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ για τα Εργαστήρια Πληροφορικής των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ».
02/06/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΗΣ».
02/06/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
02/06/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ »
30/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
30/05/2014συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών - server
30/05/2014Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
29/05/2014συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών - server
29/05/2014Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών
28/05/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλακών – Κρασπέδων πεζοδρομίου»
28/05/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου», «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου αυτόματου ποτίσματος» και «προμήθεια σπόρων – φυτών – δενδρυλλίων»
28/05/2014Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)»
27/05/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
27/05/2014ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
26/05/2014προμηθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των εκτυπωτών
23/05/2014προμηθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για συντήρηση και επισκευή των φαξ
22/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
20/05/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
19/05/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
15/05/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την εργασία με τίτλο : «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (OTS)».
09/05/2014Διενέργεια με τη διαδικασία της απευθειας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο "αναβάθμιση του προγράμματος με την ονομασία ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ της ετιρείας softway Products της Τεχνικής Υπηρεσίας
09/05/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες περίφραξης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταυρακίου».
08/05/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
30/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΗΣΟΥ»
28/04/2014Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών».
28/04/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ , ΧΗΜΙΚΩΝ κλπ.
25/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
23/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
23/04/2014ΘΕΜΑ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 28-04-2014
17/04/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων (Καταστροφέας)»
16/04/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «΄ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ».
11/04/2014«Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
10/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»
09/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
09/04/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ– ΕΤΟΥΣ 2014
09/04/2014πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών»
09/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Δ.Κ. Σταυρακίου
04/04/2014ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ –ΣΤΗ
03/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών, κυβόλιθων και τεχνητού γρανίτη»
03/04/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»
01/04/2014Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας»
31/03/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης».
31/03/2014Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης».
28/03/2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
28/03/2014ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ & ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΗΜ. Δ/ΣΜΟΥ 2/4/2014)
21/03/2014Προσθήκη στεγάστρου και διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κτιρίου στο Νηπιαγωγείο Νέας Ζωής
21/03/2014Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
20/03/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
20/03/2014Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
17/03/2014Προμήθεια φωτιστικών – ιστών για την οδό Δωδώνης
17/03/2014Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων (Καταστροφέας)
17/03/2014Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Μπάφρας – Νεοκαισάρειας
17/03/2014Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδου Δ.Κ. Σταυρακίου
17/03/2014Προμήθεια dexion για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας
14/03/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 21460/2426/10-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ
13/03/2014Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων
12/03/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Λοιπές Παροχές σε Είδος (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
11/03/2014Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
10/03/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
07/03/2014Απόφαση Δημάρχου Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού οδοποίας TESSERA PROFESSIONAL
06/03/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών, κυβόλιθων και τεχνητού γρανίτη»
26/02/2014ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης–κίνησης των Νομικών Προσώπων του Δήμο-υ
19/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».
17/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (συλλογή προσφορών) της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
14/02/2014Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
12/02/2014Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, για επισκευές κτιρίων και γηπέδων, με τη διαδικασία της ανάθεσης
05/02/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ»
05/02/2014ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
04/02/2014Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Ταχυμεταφορές».
31/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “ICE AGE”»
29/01/2014Διευκρινήσεις επί όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.
14/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2013-2014»
14/01/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
13/01/2014Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής»
09/01/2014Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
09/01/2014ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ– ΕΤΟΥΣ 2014
07/01/2014ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
07/01/2014ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
03/01/2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/1/2014
03/01/2014ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
27/12/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
27/12/2013ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
24/12/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»
24/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών 2013-2014».
20/12/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για τη μίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων)
17/12/2013Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων των 4ου & 6ου Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων
13/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
12/12/2013Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια καυσόξυλων
12/12/2013«Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου».
12/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
12/12/2013Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της Πράξης «ΕΞΟΠ-ΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
11/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: « ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
10/12/2013Περιληπτική διακήρυξη του έργου “Συμπληρωματικές κατασκευές για τη λειτουργία εκθεσιακού πολυχώρου στην Ανατολή”
10/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων».
09/12/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
09/12/2013Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ανατολής
05/12/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΕΝΗΤΑ ΤΡΙΩΝ (93) ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ε.Κ.Τ.)
05/12/2013Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της πράξης με διακριτικό τίτλο ICE AGE
05/12/2013Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
04/12/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
04/12/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
29/11/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών»
26/11/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
25/11/2013Έγκριση συμμετοχής δύο εργαζομένων σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Προληπτικός – προσυμβατικός – κατασταλτικός έλεγχος, Σύννομη διενέργεια των δαπανών των Ο.Τ.Α. – Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο αιτημάτων & δημοσίων συμβάσεων», προϋπολογισμού 760,00 ευρώ
21/11/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ"
21/11/2013Προμήθεια ρολών ασφαλείας για τα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
20/11/2013Εργασίες αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για του τρόπους βελτίωσής του και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου (ανταποδοτικά καθαριότητας)
14/11/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
11/11/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ»ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ»
08/11/2013Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια «Λοιπές Παροχές σε Είδος (Προμήθεια Γάλακτος)»ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
01/11/2013Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ».
31/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης για του τρόπους βελτίωσής του και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου (ανταποδοτικά καθαριότητας)».
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΑΚΕΛΟΙ – ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΜΠΛΟΚ -ΑΦΙΣΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - FLYERS
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
30/10/2013ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"
25/10/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μικλοϋλικών - μικροεργαλείων».
21/10/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
21/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κτηνιατρείου (καταφύγιο)»
18/10/2013Προκήρυξη για καθαρίστρια-στή (31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και Νηπιαγωγείο Νήσου)
18/10/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου του 3ου Σημ. Σχολείου Ιωαννίνων
18/10/2013Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
14/10/2013Προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ
14/10/2013Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
14/10/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
14/10/2013Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου
14/10/2013Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων
09/10/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :Δεινέργεια μα τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθειαγραφικής ύλης και λοιπων υλικών γραφείου
01/10/2013Διενέργεια με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: "ΑΜΟΙΒΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΎ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
30/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσκευών τηλεμοιοτυπίας ( fax) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»
30/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων (Κ.Α. 30.7135.019».
25/09/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πορτών αλουμινίου για το Δημοτικό Μουσείο»
25/09/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση των κυλικείων του 4ου ΓΕ.Λ.- Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων και του 2ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων
25/09/2013Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
25/09/2013Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο:Προμήθεια με πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με τίτλο: «Προμήθεια κεραμιδιών, μεμβράνης και ξυλείας για το 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων» για την ομάδα Β (Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων).
24/09/2013TEΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2013
24/09/2013Υποδείγματα αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης
23/09/2013Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου».
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΤΡΥΛΛΙΩΝ».
23/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».
20/09/2013ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ -ΣΤΗ
20/09/2013Προμήθεια Υλικο – τεχνικού Εξοπλισμού (Infopoint) στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “CA.V.E.”.
20/09/2013Προμήθεια «Yλικό – τεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Υποστήριξης και Ενημέρωσης σε Θέματα Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “ PILTOUR ”.
20/09/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
18/09/2013Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»
17/09/2013Υποτροφία ακαδ. έτους 2013-2014 Κληροδοτήματος "Ελ. Μπάρκα" (Έντυπα)
17/09/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
16/09/2013Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου, οικονομικά αδύναμων ορφανών κοριτσιών, από το Κληρ/μα Αγλ. Χαραλάμπους
12/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
06/09/2013Επαναληπτική Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας - Νεοκαισάρειας (Κ.Α. 15.7135.019)».
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Γηπέδου Καστρίτσας (Κ.Α. 15.7135.017)».
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλακών – κρασπέδων πεζοδρομίου (Κ.Α. 30.6662.009)»
06/09/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο: Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων (Κ.Α. 30.7135.019) ».
05/09/2013Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ετοίμου Σκυροδέματος.
05/09/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
04/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ».
03/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ.».
03/09/2013«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ».
02/09/2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 01/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»)
02/09/2013"ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΟΤΡΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ».
02/09/2013ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
02/09/2013Προμήθεια κεραμιδιών μεμβράνης και ξυλείας για το 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και Εργασίες αντικατάστασης κεραμιδιών στο 7ο & 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
30/08/2013ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
14/08/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
14/08/2013ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
09/08/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας»
09/08/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα MΠIZANIOY»
08/08/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου»
06/08/2013ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
01/08/2013ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
01/08/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων –αναλώσιμων υλικών για την περίθαλψη αδέσποτων σκύλων»
01/08/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια εσωτερικής πόρτας για το ισόγειο ακίνητο επί της Αβέρωφ 6Δ, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελ. Μπάρκα ».
31/07/2013Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Κυλικείων
31/07/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
23/07/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΥΣ 2013
22/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός χαλιών, μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».
15/07/2013Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
11/07/2013«Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
11/07/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Απευθείας ανάθεση της εργασίας / υπηρεσίας με τίτλο: "Δημιουργία ιστοσελίδας για την Τουριστική Προβολή"
10/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Επανέλεγχος Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για ηλεκτροδότηση κτιρίου (Ν. Ζέρβα 57)».
09/07/2013Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για εξωτερικό βάψιμο κτιρίου
08/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Εργασίες τερματισμού Δικτύου στο ΚΕΠ»
08/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μικλοϋλικών- μικροεργαλείων».
05/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πλακών, Κυβόλιθων και Τεχνητού Γρανίτη».
05/07/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών Φαρμακείου (ΟΚΠΑΠΑ)
05/07/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού (ΟΚΠΑΠΑ)
05/07/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ»-ΜΕΛΕΤΕΣ
04/07/2013«Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»
04/07/2013 «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»
04/07/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ»
03/07/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
03/07/2013ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ"
02/07/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Αφαίρεση, μεταφορά και επανατοποθέτηση τεντών(ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
01/07/2013ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
26/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΕΤΟΥΣ 2013
19/06/2013Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας
18/06/2013ΝΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ κλπ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. MPIZANIOY
17/06/2013ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
17/06/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών
17/06/2013ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΣΕΠ
13/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
13/06/2013Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
12/06/2013ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΜΗΝΩΝ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
12/06/2013ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 2ΜΗΝΑ ΟΚΠΑΠΑ
11/06/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ»
10/06/2013ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 2013
10/06/2013ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2013
05/06/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
05/06/2013Περίληψη Διακήρυξης για ανάθεση του έργου "Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Σπηλαίου Περάματος"
31/05/2013Ακύρωση της αριθμ. 43852/4513/24-05-2013 απόφασή μας.
31/05/2013anakoinosi gia dimini symbasi ergasias sto NPDD OKPAPA DHMOY IOANNITON
30/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρου του Ανοικτού δημόσιου μειοδοτικός διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
29/05/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
24/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
24/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ»
24/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
22/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών
22/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ»
21/05/2013ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)"
20/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΚ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ
20/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
17/05/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙ-ΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
14/05/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΗ"
13/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΠΑΠΑ
10/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013"
09/05/2013ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΙΜΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α
09/05/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του Κ.Α 10-6613. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α») Αριθμ. Διακήρυξης 4/2013
09/05/2013 Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αλουμινοκατασκευής για Αβέρωφ 6Δ-Κληροδοτήματος Μπάρκα».
09/05/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Κλιματιστικού για Αβέρωφ 6Δ-Κληροδοτήματος Μπάρκα
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
07/05/2013ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
07/05/2013ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
02/05/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης για τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών»
30/04/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
30/04/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».
30/04/2013Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
30/04/2013ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της Πράξης «ΕΞΟ-ΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
29/04/2013Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
22/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
09/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Λοιπές Παροχές σε Είδος ( Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας)».
08/04/2013Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την προμήθεια λιπασμάτων και σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου
08/04/2013ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»
05/04/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
05/04/2013Προμήθεια με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης "ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
04/04/2013ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ"
04/04/2013Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
04/04/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
28/03/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας (ΟΚΠΑΠΑ)
26/03/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS»
22/03/2013ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS"
22/03/2013Προμήθεια Υγραερίου για το κατάστημα Τ.Κ. Λιγγιάδων
21/03/2013Προμήθεια Ηλεκτρικής σκούπας (Οικονομικές Υπηρεσίες)
20/03/2013Προμήθεια ηλεκτρονικού οργάνου μετρήσεων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια εκτυπώσεων-εκδόσεων –βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων».
19/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια ανατυπώσεων».
15/03/2013Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:"Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και ανακατασκευή Παιδικής Χαράς"
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων».
13/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια Ξυλείας».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έλεγχος μικροσωλήνωσης μητροπολιτικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών επί της οδού Ασημακοπούλου-Σ.Νικολάτου».
13/03/2013Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση καυστήρων».
12/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΧΡΩΜΑΤΩΝ».
12/03/2013Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».
12/03/2013«Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
07/03/2013Διαγωνισμός για προμήθεια λιπασμάτων και σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου
20/02/2013Αποτελέσματα ΟΚΠΑΠΑ ΣΟΧ 4/2012
13/02/2013ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ
05/02/2013Πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας/καθαριστή με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό του Γυμνασίου Πεδινής
04/02/2013Αποτελέσματα ΟΚΠΑΠΑ ΣΟΧ 2/2012
17/01/2013Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσόξυλων
17/01/2013Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κρασιού
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Διοικητικού Στελέχους
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Κοινωνικών Λειτουργών
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία)
15/01/2013Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου - Ειδικότητα Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην συμβουλευτική)
15/01/2013Πρακτικό τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού (ανακοίνωση ΣΟΧ 3)
04/01/2013Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ4/2012)
28/12/2012Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση των φυσιολατρικών χαρακτηριστικών των Σπηλαίων»
24/12/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 2/2012
12/12/2012ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ -ΣΤΗ
12/12/2012Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
10/12/2012Έγκριση όρων δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
06/12/2012Περιληπτική Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων-Βενζίνη Αμόλυβδη
06/12/2012Περιληπτική Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων-Πετρελαίου Θέρμανσης
04/12/2012Περίληψη διακήρυξης Δ΄ πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Κληροδοτήματος "Ελ. Ζωγράφου"
04/12/2012Περίληψη διακήρυξης Δ΄τελειωτικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του Κληροδοτήματος "Αγλ. Χαραλάμπους"
30/11/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "Αναλώσιμα υλικά για την λειτουργία των εκπαιδευτικών τμημάτων"
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για εκτυπώσεις
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων-πετρελαίου θέρμανσης
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων - μελάνες εκτυπωτών
26/11/2012Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων
19/11/2012Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανών κοριτσιών της πόλεως των Ιωαννίνων ή αν δεν υπάρχουν και του νομού Ιωαννίνων από το Κληροδότημα Αγλαΐα Χαραλάμπους, έτους 2012.
19/11/2012Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (τεχνολογίας led) και νέων φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού δικτύου
15/11/2012Περίληψη διακήρυξης γ΄πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων του κληροδοτήματος Ελ. Ζωγράφου στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 2 - Πλ. Ομονοίας 10)
12/11/2012Ανοικτός επαναληπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της Πράξης «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
01/11/2012Aνακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
01/11/2012Προκήρυξη - πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση καθαρίστριας-στη
31/10/2012Αποτελέσματα προσλήψεων ΣΟΧ 2012/101-102-103 (ΟΚΠΑΠΑ)
25/10/2012Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2012-2013 (σίτιση Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ιωαννίνων ) »
22/10/2012Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
22/10/2012Κληροδότημα "Ελ. Μπάρκα" : Υποτροφία ακαδ. έτους 2012-2013 (Έντυπα)
17/10/2012Προκήρυξη πρόσληψης φωτογράφου στο Εικαστικό Εργαστήρι
17/10/2012Διακήρυξη Διαγωνισμού: "Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012"
11/10/2012Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
28/09/2012Περίληψη της διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ»
28/09/2012Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού Διαγωνισμού για το πρόγραμμα ADRION ART και απόφαση έγκρισης εκτέλεσης
28/09/2012Απόφαση για εκδίκαση ενστάσεων για την αξιολόγηση του αναδόχου για το έργο ADRION ART
28/09/2012Αποφάσεις για την εκδίκαση ενστάσεων σχετικά με τις προσλήψεις στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
17/09/2012Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη
13/09/2012Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου για ΚΔΑΠ
10/09/2012Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολείων
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στην Ορχήστρα του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στη Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό Εργαστήρι
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη δασκάλων χορού και μουσικού συνοδού
03/09/2012Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη μουσικών στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου
03/09/2012Προκήρυξη έργου: Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Ανατολής
29/08/2012Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια λιπαντικών
29/08/2012Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας Λιπαντικών
29/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
29/08/2012Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού: "Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου"
27/08/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
24/08/2012Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος
23/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PILTOUR
23/08/2012ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CA.V.E.
14/08/2012Ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Βοτανικού
10/08/2012Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012«Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “CA.V.E.”» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012«Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης /ήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Πράξης «Contemporary Art in the Cross-border Regions of Greece and Italy» με διακριτικό τίτλο “ADRION ART” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης»
10/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το ADRION ART
09/08/2012Ακύρωση διαγωνισμών που δημοπρατήθηκαν στο πλαίσιο ενταγμένων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 Πράξεων
06/08/2012Προκήρυξη διαγωνισμού έργου: Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από την θέση "Τούμπα" ως την θέση "Βουνοπλαγιά"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "PILTOUR"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "CAVE" (ΙΙ)
02/08/2012Περιλήψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "CAVE"
02/08/2012Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού - "ADRIONART"
27/07/2012Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2012-2013
26/07/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού
23/07/2012Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού Λυκείου Πεδινής
19/07/2012Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου
18/07/2012Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου
12/07/2012Προκήρυξη Διαγωνισμού Σύνθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων (1913 – 2013).
03/07/2012Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων
27/06/2012Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ιωαννιτών
26/06/2012Επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ
08/06/2012Προκήρυξη Διαγωνισμού Αποχέτευσης Ακαθάρτων Λυμάτων Τ.Δ. Πεδινής
08/06/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
05/06/2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
30/05/2012Δημοπράτηση του έργου "Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς"
28/05/2012Δημοπράτηση του έργου: Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου κτηρίου «Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα»
22/05/2012Διακήρυξη τεχνικού ασφαλείας
22/05/2012Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείων
21/05/2012Διακήρυξη για υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης SUPER και αμόλυβδης)
08/05/2012Επαναδιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (Κατάστημα Αλληλεγγύης)
17/04/2012ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ
17/04/2012ENOIKIASH AKINHTOY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
04/04/2012Προκήρυξη για πρόσληψη 3 μουσικών στη Φιλαρμονική
04/04/2012Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου για παιδικό σταθμό
28/03/2012Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών (Κατάστημα Αλληλεγγύης)
28/03/2012Διακήρυξη για την εκμίσθωση κυλικείου Ζωσιμαίας
22/03/2012Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ξενώνα
21/03/2012Προκήρυξη για πρόσληψη 16 μουσικών στην ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
20/03/2012Προσλήψεις για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ιωαννίνων
19/03/2012Aνακοίνωση Δήμου για ακύρωση της ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
19/03/2012Επαναδιακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού τροφίμων
16/03/2012ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
17/02/2012Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων
16/02/2012Διακήρυξη εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ
16/02/2012Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μεταφορά Μαθητών
13/02/2012Πρόγραμμα CYCLO - Περίληψη Διακήρυξης (Ορθή Επανάληψη)
10/02/2012Περιληπτική διακήρυξη για προμήθεια πλαστικών καρεκλών
07/02/2012Πρόσληψη ενός (1) καθηγητή μονωδίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
07/02/2012Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
01/02/2012Πρόχειρος διαγωνισμός για την "Προμήθεια έτοιμων Γευμάτων Συσσιτίων"
01/02/2012Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
24/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Φωτοτυπικό μηχάνημα)
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Πολλαπλών Εκτυπώσεων
18/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εκτυπώσεων Εντύπων
17/01/2012Περιληπτικές διακηρύξεις για κρασί, ξύλα, κούλουμα
17/01/2012Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
16/01/2012Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων
12/01/2012Aνοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ
16/12/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων-πετρελαίου θέρμανσης
16/12/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων-βενζίνης αμόλυβδης
05/12/2011ΣΟΧ 5 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων (κωδ. θέσης 110, 111, 112, 113)
29/11/2011ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
14/11/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 5
11/11/2011Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την ασφάλιση αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου
01/11/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για παιδικό σταθμό
01/11/2011Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτων Κ.Α.Π.Η
31/10/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου
20/10/2011Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων
06/10/2011Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής
04/10/2011Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης SUPER και αμόλυβδης)
30/09/2011ΣΟΧ 4 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων
28/09/2011Δημόσια Διαβούλευση: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας»
22/09/2011Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
21/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας Εκπαιδευτικού Υλικού
21/09/2011ΣΟΧ 1 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων
14/09/2011Ορθή Επανάληψη της ΣΟΧ3/2011 για τον κωδικό θέσης 106
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Κρεοπωλείου"
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Οπωροπωλείου"
14/09/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός προμήθειας "Ειδών Καθαριότητας"
13/09/2011Πρόσληψη προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
12/09/2011ΣΟΧ 3 - Πίνακες διορισθέντων και απορριπτομένων (κωδ. θέσης 104, 105 και 106)
05/09/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
02/09/2011ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
01/09/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
31/08/2011ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ- ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2011
25/08/2011ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ MIS 327559
19/08/2011Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο
17/08/2011Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 4 (ΟΚΠΑΠΑ)
04/08/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 3
04/08/2011Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορισμένου χρόνου - ΣΟΧ 2
03/08/2011Προσλήψεις προσωπικού ΣΟΧ 1/2011, κωδ. θέσης 101, 102, 103
02/08/2011Προκήρυξη μίας θέσης κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου
29/07/2011Πρόγραμμα CYCLO
29/07/2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
27/07/2011Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στο Εικαστικό Εργαστήρι και στη Σχολή Χορού
27/07/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση δύο ακινήτων στην περιοχή Καλούτσιανης
20/07/2011Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για μίσθωση ακινήτου
19/07/2011Διαγωνισμός συγγραφής μελέτης με θέμα την εβραϊκή κοινότητα Ιωαννίνων
18/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύωσης
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για εκτυπώσεις αφισών - προγραμμάτων - εισιτηρίων - flyers
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για εκτυπώσεις εντύπων
15/07/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων - μελάνες εκτυπωτών
08/07/2011Προσλήψη 3 ατόμων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"
14/06/2011Προσλήψεις στα ΚΔΑΠ για τους θερινούς μήνες
13/05/2011Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
11/05/2011Πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Πνευματικό Κέντρο (πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.)
09/05/2011Ακύρωση Διαγωνισμού για «Ψυχαγωγικό υλικό» και «Ηλεκτρονικούς υπολογιστές»
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Επίπλων και Σκευών
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Έντυπων Υλικών Φαρμακείου
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Έντυπων Υλικών Μηχανογράφησης και Εκτυπώσεων
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Ψυχαγωγικού Υλικού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
04/05/2011Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Τροφίμων
13/04/2011Πρόσληψη Α.Μ.Ε.Α στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
07/04/2011Προκήρυξη Επιστημονικού Συνεργάτη
pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...