Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017
Είστε εδώ: Αναρτήσεις
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

18/08/2017The Municipality of Ioannina participates in a €12m EU-funded initiative to bring nature into cities: CONNECTING NATURE (Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CONNECTING NATURE (HORIZON 2020), συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ευρώ με στόχο να ενσωματώσει τη φύση στην πόλη)
17/08/2017ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΔΑΠ -ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"
17/08/2017
17/08/20174η Τροποποίηση απόφασης "Αναρτηση Δασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.
17/08/2017ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤ1ΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
17/08/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού “Ιωάννινα” στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 51.993,20€ (πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
17/08/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιωαννίνων» και «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.476,00 € με Φ.Π.Α.
16/08/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
14/08/2017ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
11/08/2017ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-08-2017
11/08/2017Προσκλ Δ.Σ. Βθμιας Σχολ. Επιτρ. 18-8-2017
11/08/2017ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - UNICEF
11/08/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 18-8-2017
10/08/2017Σύσκεψη για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων
17/08/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού “Ιωάννινα” στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 51.993,20€ (πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
17/08/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιωαννίνων» και «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.476,00 € με Φ.Π.Α.
16/08/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
07/08/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών
04/08/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
04/08/2017ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, περίληψη διακ. 6ΩΗ8ΟΞΛΤ-Μ7Ξ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 5ου Γυμνασίου, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
31/07/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΓΑΣΗ ΔΥΟ (2) Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43.2017)
28/07/2017Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση
27/07/2017''ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ''
25/07/2017«Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας»
24/07/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών»
17/07/2017Τευχή Διαγωνισμού Ανάθεσης της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Περιοχών Δροσιάς-Πεντέλης-Ζευγαριών και Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών (ΠΟΛΕΝΟΤ ΧΧΙΙΙ)
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)»
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"»
17/07/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"»
10/07/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Ελαστικών»
05/07/2017ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
03/07/2017ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.ΛΠ.» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου , προϋπολογισμού 108.779,32 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
03/07/2017Συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την : Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου (2 Ομάδες) - Προμήθεια Σκυροδέματος & Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων


pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina