Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
Είστε εδώ: Αρχική
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Δήμος Ιωαννιτών

25/09/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΟ (2) Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
25/09/2017ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
25/09/2017Συνεδρίαση Δ.Σ Σπηλαίου Περάματος 26-9-2017
22/09/2017ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-09-2017
20/09/2017Πινακες καταταξης πρόσληψης Π.Ο.Χ (ΣΟΧ 1 -2017)
18/09/2017ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19-09-2017
18/09/2017Έκθεση αρχιτεκτονικής με θέμα "Ορίζοντες", εγκαίνια στις 06-10-2017, στις 19:00
15/09/2017ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-09-2017
13/09/2017ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 31-08-2017
13/09/2017ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 31-07-2017
13/09/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 14-9-2017
13/09/2017Ημερήσια διάταξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης (15-9-2017)
08/09/2017Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων" στις 11-09-2017
08/09/2017ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-09-2017
25/09/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΟ (2) Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
20/09/2017Πινακες καταταξης πρόσληψης Π.Ο.Χ (ΣΟΧ 1 -2017)
08/09/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.812,00€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
04/09/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
04/09/2017«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ ,(4 ομάδες)»
29/08/2017ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
29/08/2017Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)
29/08/2017Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)
25/08/2017Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου
24/08/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
24/08/2017Προκηρύξεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.
23/08/2017Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Σπήλαιο Περάματος
22/08/2017Ακύρωση Δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ»
21/08/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 6ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45.2017)
21/08/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών.
17/08/2017«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού “Ιωάννινα” στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 51.993,20€ (πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»
17/08/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιωαννίνων» και «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.476,00 € με Φ.Π.Α.
16/08/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
07/08/2017ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών
04/08/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina