Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Είστε εδώ: Αρχική
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

28/04/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΗΣΕΩΝ", ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002204, ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002516 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002596, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020",
27/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα έτους2015
27/04/2017Διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου στις 07 Μαΐου 2017 υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών
27/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Χρήστου Κατσάρη έτους 2015
27/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους έτους2015
27/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Φιλίππου έτους2015
27/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ευθαλίας Σούρλα έτους2015
27/04/2017 Διακήρυξη και υπόλοιπα έγγραφα για τον Διαγωνισμό εκπόνησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών»
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα έτους2015
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα έτους2015
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη έτους2015
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Δημητρίου Κωσταδήμα έτους2015
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη έτους2015
26/04/2017Απολογισμόςκαι Ισολογισμός Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ιωαννίδη έτους2015
28/04/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΗΣΕΩΝ", ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002204, ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002516 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002596, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020",
27/04/2017 Διακήρυξη και υπόλοιπα έγγραφα για τον Διαγωνισμό εκπόνησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών»
21/04/2017Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (υποέργο 3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 ΤΕΒΑ
13/04/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2016-2017)"
12/04/2017Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ΄Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών΄
12/04/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.812,00€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
11/04/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ (ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
10/04/2017Διετής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 199.999,70 €.
05/04/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
05/04/2017ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
05/04/2017ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ
04/04/2017Τεύχος Δημοπράτησης έργου "Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Περάματος"
04/04/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Εντύπων Υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Εκτυπώσεων 38.000,00€» ( Τριάντα Οκτώ χιλιάδες Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμ-βανομένου του Φ.Π.Α..
31/03/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
31/03/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
30/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
30/03/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΨΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ. 15/2017)
29/03/2017Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»
29/03/2017Ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας του διετή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικού προϋπολογισμού 199.999,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε Συστημικό Αριθμό : 39546
28/03/2017ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΦΟΤΡΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ


pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina