Δήμος Ιωαννιτών

Τελευταία Ενημέρωση09:33:07 AM GMT

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
Είστε εδώ: Αρχική
Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

27/06/2017Συγκρότηση νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
26/06/2017Ημερήσια διάταξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης (28-6-2017)
26/06/2017Προμήθεια Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Εργοταξίου – Υδραυλικών - Πρασίνου & Αναλώσιμων Ειδών Κηπουρικής (4 ομάδες)
23/06/2017ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΠΕΡ ΔΙΑΚ. διαγων. 2-3 ΕΠΑΛ ΩΟΒΕΟΞΛΤ-ΦΞΚ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2-3 ΕΠΑΛ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22/06/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/06/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 21-06-2017
19/06/2017ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 22-6-2017
16/06/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
15/06/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 28-06-2017
14/06/2017Ημερήσια διάταξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης (16-6-2017)
12/06/2017ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 15-6-2017
12/06/2017Διακοπές νερού
12/06/2017Προσκλ Δ.Σ. Βθμιας Σχολ. Επιτρ. 14-6-2017
09/06/2017ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 12-6-2017
26/06/2017Προμήθεια Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Εργοταξίου – Υδραυλικών - Πρασίνου & Αναλώσιμων Ειδών Κηπουρικής (4 ομάδες)
23/06/2017ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΠΕΡ ΔΙΑΚ. διαγων. 2-3 ΕΠΑΛ ΩΟΒΕΟΞΛΤ-ΦΞΚ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2-3 ΕΠΑΛ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22/06/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
09/06/2017Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων» και «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών»
09/06/2017ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
09/06/2017Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός "Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας)" έτους 2017
06/06/2017Ανάρτηση ανακοίνωσης και τοπογραφικού διαγράμματος διαδικασίας κύρωσης τμημάτων δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ Μαρμάρων Δήμου Ιωαννιτών
31/05/2017ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
29/05/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
19/05/2017ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"
11/05/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΩΘΗΤΙΚΩΝ ΦΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
08/05/2017ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
03/05/2017ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ¨
28/04/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΗΣΕΩΝ", ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002204, ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002516 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020", ΠΡΑΞΗ: "ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002596, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020",
27/04/2017 Διακήρυξη και υπόλοιπα έγγραφα για τον Διαγωνισμό εκπόνησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών»
21/04/2017Προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (υποέργο 3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 ΤΕΒΑ
13/04/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2016-2017)"
12/04/2017Διακήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ΄Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών΄
12/04/2017Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.812,00€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
11/04/2017ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ (ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)


pinakothiki-ioanninon dipe1

Σύγχρονη Δημιουργία

H καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων ...

Ιστορικό Αρχείο

O δικτυακός τόπος περιλαμβάνει το ιστορικό αρχείο αποφάσεων του Δήμου Ιωαννιτών από το 1911 έως το 1980...

Δημοτικό Ραδιόφωνο

Tο ραδιόφωνο μας εκπέμπει στα 98.7 MHz, 24 ώρες το 24ωρο προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση...

Πνευματικό Κέντρο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας 55, 45221 και ...

Public Hotspot

O Δήμος Ιωαννιτών παρέχει από συγκεκριμένα σημεία σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της πόλης δωρεάν ...

Welcome to Ioannina  Welcome to Ioannina