Παράθυρο...
 
 
 
Επισκέπτες σε Σύνδεση
 
 

Καλώς Ήλθατε στον Διαδικτυακό Κόμβο Πληροφόρησης του Δήμου Ιωαννιτών

Το Παράθυρο στους θρύλους των Ιωαννίνων μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες σαν έργο. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου για την δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτογενών ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην παρουσίαση των ψηφιακών συλλογών με χρήση των νέων τεχνολογιών στο ευρύτερο κοινό, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου (Internet). Έτσι, πρώτα θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού Η/Υ, κατόπιν θα γίνει η Συλλογή, Ψηφιοποίηση και επιστημονική Τεκμηρίωση των Συλλογών, μετά θα γίνει η Ανάπτυξη Λογισμικού Τεκμηριώσεως και τέλος θα γίνει η παρουσίαση του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού μέσω της σχεδίασης και υλοποίησης ειδικής Ιστοσελίδας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως να έχουν πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο Πολιτιστικό υλικό.

 
Σύνδεσμοι